Wzrost zdolności operacyjnej – jaki wpływ ma robotyzacja procesów?

\organizacja firmy

Opublikowano przez:

Strategiczne podejście do zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie pozwala cieszyć się wyższymi stopami zwrotu. Przedsiębiorstwa na całym świecie dążą do optymalizacji, która pozwoli im również na stały rozwój i efektywniejszą pracę. Robotyzacja procesów pomaga osiągnąć zamierzone cele i to przy jednoczesnych zyskach.

W jakim zakresie działa robotyzacja procesów?

Robotyzacja procesów biznesowych pozwala na automatyzację powtarzalnych zadań wykonywanych przez pracowników biurowych pracujących w działach księgowych, HR, sprzedaży, marketingu czy obsłudze klienta. Do zakresu usług robotyzacji procesów zalicza się najczęściej: opracowanie strategii robotyzacji procesów biurowych, w tym robotyzacji procesów księgowych, kadrowych, zakupowych, sprzedażowych, marketingowych, finansowych czy logistycznych. Ponadto opracowuje się studium wykonalności techniczno-ekonomicznej, produkuje się robota i zakres jego działań, monitoruje się efekty pracy robotów, a także wdraża się proces zarządzania zmianą.

Jak robotyzacja procesów wpływa na wzrost zdolności operacyjnej?

Wzrost zdolności operacyjnej firmy oznacza, że wykonuje ona pewne działania, które realizuje również konkurencja, ale znacznie szybciej i lepiej. Do wzrostu zdolności operacyjnej przyczynić się więc może robotyzacja procesów. Wszystko dzięki specjalnemu oprogramowaniu, które wykonuje zadania szybciej i bardziej bezbłędnie niż przeciętny pracownik. Dzięki wykorzystaniu robotów przedsiębiorstwo jest w stanie:

  • zoptymalizować procesy,
  • skrócić czas realizacji procesów,
  • zwiększyć wydajność i jakość,
  • zwiększyć ilość wykonywanych zadań,
  • rozwinąć umiejętności pracowników,
  • uzyskać niższe koszty procesu, ponieważ zwrot z inwestycji możliwy jest już po kilku miesiącach od jej wdrożenia.

Wszelkie działania opierają się na prostych i szybkich do wdrożenia robotach, których użycie nie wymaga zmian w istniejących już w przedsiębiorstwie systemach.  Więcej na temat robotyzacji procesów biznesowych przeczytasz na stronie https://www.crowe.com/pl/en-us/services/konsulting/robotyzacja-procesow-biznesowych.

Artykuł partnera