Gdzie warto pracować? w małej, średniej czy dużej firmie?

KARIERATENDY I RYNEK

Opublikowano przez:

Przy poszukiwaniu lub zmianie pracy warto wziąć również  po uwagę takie aspekty jak struktura i wielkość firmy, do której aplikujemy. Warto przeanalizować jakie możliwości mamy w mniejszych a jakie w większych organizacjach.

 

Mała firma – jesteśmy bardziej widoczni, mniejsza konkurencja.

Praca w małej firmie daje zdecydowanie więcej możliwości na poznanie różnych aspektów firmy. Bardzo często zakres obowiązków jednej osoby jest o wiele bardziej zróżnicowany niż w przypadku większych firm. Nie ma podziału, na asystentkę, specjalistę ds. biurowych, młodsza księgową, ponieważ bardzo często z  obowiązkami wymienionych osób doskonale radzi sobie tylko jeden pracownik. W mniejszej firmie nasze sukcesy jak i porażki są bardziej zauważalne. Mniejsza firma sprzyja również komunikacji miedzy pracownikami a szefem. Niemalże codziennie wszyscy mają ze sobą bezpośredni kontakt.

Średnia firma – szansa na samodzielne stanowisko z bardziej określonym zakresem obowiązków

Firmy średniej wielkości  mają bardziej rozbudowaną strukturę. Kierownicy mają swoje zespoły.  Procesy decyzyjne są zazwyczaj nieco wydłużone w porównaniu do małych firm. Specjaliści podejmują samodzielne decyzje i biorą za nie odpowiedzialność.

W średniej firmach ciężej jest nam się wyróżnić na tle innych pracowników, a tym samym zasłużyć na premię lub podwyżkę.

Duża firma (korporacja) – stabilizacja i liczne dodatki

Struktura  firmy jest  bardzo rozbudowana, ale przede wszystkim korporacje to  stabilizacja. Dzięki dużo większym zapleczom finansowym korporacje są w stanie zapewnić  pracownikom stałe zatrudnienie oraz zdobycie doświadczenia i przejście przez tzw. ścieżkę kariery. W korporacji stanowiska pracowników są ściśle określone i wyspecjalizowane. W dużych firmach mamy szanse nie tylko na awans, podwyżki i premię, ale również firmy oferują pakiety medyczne oraz socjalne.