Korporacja czy samozatrudnienie? Gdzie szybciej się dorobimy?

KARIERATENDY I RYNEK

Opublikowano przez:

Najnowsze badanie opracowane prze Narodowy Bank Polski „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce” –  nie pozostawiają złudzeń. Majętność gospodarstw domowych, gdzie dominuje praca na etacie, wynosi jedną trzecią tego, co w rodzinach uzyskujących główny dochód z samozatrudnienia.

Badanie Zasobności Gospodarstw Domowych to badanie  które dostarcza szczegółowych danych na temat majątku i zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce. Pozwala tym samym lepiej zrozumieć, jak kształtują się nierówności majątkowe i jak przebiegają ważne procesy ekonomiczne – oszczędzanie, zadłużanie czy podejmowanie ryzyka finansowego. Po raz pierwszy zostało przeprowadzone w 2014 roku przez Narodowy Bank Polski przy współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym.

Wyniki badań pokazują, iż większy majątek zgromadziły osoby z wyższym wykształceniem – dwukrotnie wyższy niż osoby z wykształceniem średnim i podstawowym. Na stan bogactwa wpływają również zaciągane kredyty, głównie hipoteczne – Ci, którzy są nimi obciążeni mają mniejszy majątek.

Średni majątek netto gospodarstwa domowego w Polsce to 417 tys. zł. Średnia majątku osób zatrudnionych na etacie to  369 tys. , podczas gdy wynik dla osób samozatrudnionych wynosi  1,073 mln zł, czyli niemal trzy razy więcej niż u pracowników etatowych.

Reasumując, pracując w firmie mniejszej czy korporacji raczej nie dorobimy się majątku, jednak możemy tam zdobyć wiedzę i doświadczenie co pozwoli nam je wykorzystać  w samodzielnej pracy i w efekcie zdobyć upragnione miliony.