Barometr zawodów.

KARIERATENDY I RYNEK

Opublikowano przez:

„Barometr Zawodów” to badanie  przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, który jako pierwszy w 2009  roku  przeprowadził pilotaż badania w województwie małopolskim.

Badanie opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie 3 i 4 kwartału analizują dane w swoich regionach. Wyniki badania dają odpowiedź na pytania:

  • Jak zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie w nadchodzącym roku? Czy będzie ono rosnąć, maleć czy pozostanie bez zmian?
  • Jak będzie się kształtować relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników w danym zawodzie? Czy wystąpi deficyt poszukujących pracy czy ich nadwyżka, czy może popyt i podaż zrównoważą się?

Badanie jest prognozą na dany rok, z której możemy się dowiedzieć jakie zawody są deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Jest to pomocne albo na początku naszej kariery zawodowej, albo w trakcie –  może być impulsem do zmiany pracy lub przebranżowienia się.