Stanowiska – słownictwo korporacyjne

KORPO SŁOWNIKI

Opublikowano przez:

Nazwy czy skróty stanowisk w firmie to też z reguły konfiguracja z języka angielskiego. Oczywiście wciąż funkcjonują polskie nazwy, i na stanowiska określone w polskim języku jesteśmy zatrudniani w firmach. Jednak bardzo często już na etapie rekrutacji przywoływane są określenia obcojęzyczne. Ponadto pracując w strukturach międzynarodowych często musimy używać dwujęzycznych podpisów w korespondencji mailowej i współpracujemy z organizacjami spoza naszego kraju.

Poniżej mały słowniczek - zapraszam do zgłaszania dodatkowych haseł, pominiętych tutaj z pewnością. Podejrzewam, że w zależności od branży w jakiej pracujemy możemy trafić na typowe tylko dla tego obszaru określenia. Dajcie znać w komentarzu:

CEO – Chief Executive Officer – jest to stanowisko najwyższe w danej firmie. Po polsku CEO to prezes. Osoba na stanowisku CEO nadzoruje wszystkie działy w firmie lub działy w jednym określonym regionie (jeśli firma ma status międzynarodowej). Pełni najwyższe stanowisko i nie ma przełożonego, a odpowiada przed zarządem oraz akcjonariuszami.

CFO – Chief Financial Officer - najważniejsze stanowisko zarządcze w dziale finansów

CIO – Chief Information Officer - stanowisko zarządcze w dziale IT

COO – Chief Organization Officer –stanowisko zarządcze odpowiedzialne za operacje w firmie

CSO – Chief Security Officer – najważniejsze stanowisko związane z bezpieczeństwem w firmie

CMO – Chief Marketing Officer – stanowisko związane prowadzeniem marketingu firmy

Powyższe stanowiska z reguły tworzą zarząd

BOM – Board Member

Sales Representative - przedstawiciel handlowy

Key Account Manager - Menedżer ds. obsługi głównych klientów

BP business partner – partner biznesowy.

PM - Project Manager - Kierownik projektu

Webdeveloper - osoba tworząca kod stron www na podstawie wytycznych

Webmaster - opiekun stron www

Network Administrator - administrator sieci

Data Base Administrator - Administrator baz danych

System Administrator - Administrator systemu

Product Manager - specjalista odpowiedzialny za marketing produktu lub grupy produktów

Business Unit Manager (BU Manager) - Kierownik oddziału

Customer Relationships Manager - Menedżer ds. zarządzania relacjami z klientem

Customer Service Manager - Kierownik ds. obsługi klienta

General Director - Dyrektor generalny

Health and Safety Inspector - Inspektor BHP

Supply Chain Manager - Kierownik zarządzający dostawami

Law Advisor - Radca prawny

Merchandiser - Organizator ekspozycji towaru

Chief Accountant – główny księgowy

AP Accountant - księgowy obsługujący zobowiązania - stanowisko charakterystyczne dla centrów usług wspólnych

AR Accountant - księgowy obsługujący należności - stanowisko charakterystyczne dla centrów usług wspólnych

GL Accountant - księgowy obsługujący transakcje w księdze głównej- stanowisko charakterystyczne dla centrów usług wspólnych

Team leader - kierownik zespołu

Tax Specialist - Specjalista ds. podatków

Komunikacja

zargon

Działy

Pol korpo_3

Różne

Pol korpo_4