PPK – Pracownicze Programy Kapitałowe.

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) weszła w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. Jej celem jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika (pracownika) i ich wypłata po osiągnięciu przez niego 60 roku życia. Pracownicy wieku 18 – 55 lat mają obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Środki gromadzone w ramach PPK są prywatną własnością uczestnika PPK i podlegają dziedziczeniu.

Wpłata podstawowa wynosi od 2 do 4 % wynagrodzenia uczestnika (pracownika). Z kolei pracodawca dopłaca składkę w wysokości od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. W efekcie maksymalna wpłata na PPK dla jednego pracownika może wynieść 8 proc. Z budżetu państwa będzie finansowana opłata powitalna (200 zł) oraz coroczna dopłata w wysokości 240 zł.

Przepisy ustawy będą wchodziły stopniowo, w zależności liczby zatrudnianych pracowników, i tak:

  • od 1 lipca 2019 r. – w stosunku do przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 250 pracowników (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.),
  • od 1 stycznia 2020 r. – w stosunku do przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 31 czerwca 2019 r.),
  • od 1 lipca 2020 r. – w stosunku do przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 20 pracowników (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.)

Pierwsi pracodawcy przystąpią do programu oszczędzania pieniędzy już w lipcu, a pierwsze składni na kontach uczestników (pracowników powinny pojawić się w listopadzie.