Materiały absorpcyjne stosowane do usuwania skażeń i zanieczyszczeń środowiska

\organizacja firmy

Opublikowano przez:

Współczesny człowiek otoczony jest zewsząd różnego rodzaju substancjami chemicznymi. Kiedy paliwa, oleje lub inne chemikalia dostaną się do gleby, mogą spowodować skażenie wody i środowiska naturalnego. Jednym ze sposobów na powstrzymanie skażenia jest korzystanie z sorbentów.

Tego rodzaju specjalistyczne preparaty znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko zanieczyszczenia przyrody toksycznymi cieczami.

Rodzaje i pochodzenie sorbentów

Zgodnie z przyjętą definicją za sorbent uznaje się ciało stałe, które wykazuje zdolność do absorbowania cieczy. Do jego wytworzenia używa się zarówno materiałów naturalnych, jak i sztucznych. Najważniejszą cechą tego rodzaju preparatów jest ich chłonność, która może wynosić od 100% do 1400%. Im wyższy poziom chłonności sorbentów, tym więcej cieczy są w stanie zaabsorbować i zneutralizować. Biorąc pod uwagę materiały używane do produkcji, wyróżnia się podział na sorbenty naturalne organiczne, mineralne oraz syntetyczne. Do pierwszej grupy zalicza się produkty naturalnie występujące w przyrodzie, takie jak torf, kora, czy też celuloza. Ze względu na niewielką chłonność, wykorzystuje się je stosunkowo rzadko. Drugą grupę stanową sorbenty wytwarzane z pokruszonych i wysuszonych minerałów. Tego rodzaju preparaty absorpcyjne po połączeniu z wodą znacząco zwiększają swoją objętość, przez co tworzą duże ilości odpadów. Wyjątek stanowią produkty kalcynowane, których chłonność kształtuje się na poziomie 120%. Obecnie najczęściej wykorzystywany jest sorbent polimerowy, który charakteryzuje się lekkością i znakomitą chłonnością wynoszącą nawet 1400%.

Zastosowanie sorbentów i ich oznaczenia

Sorbent (https://www.ferpol.pl/pl/1699-sorbent) wykorzystuje się przede wszystkim do neutralizacji szkodliwych cieczy, których wyciek mógłby doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego. W zależności od charakteru wycieku stosuje się preparaty w formie sypkiej, maty sorpcyjne oraz rękawy sorpcyjne. Pierwsze z wymienionych są powszechnie wykorzystywane m.in. przez straż pożarną podczas wypadków drogowych. Granulat rozsypany na plamie z oleju (https://www.ferpol.pl/pl/1700-sorbenty-olejowe) lub paliwa skutecznie wchłania zanieczyszczenie. Po zastosowaniu tego rodzaju preparatu absorbującego zagrożenie zostaje zneutralizowane, a jego pozostałość należy zamieść i zutylizować. W przypadku wystąpienia skażenia cieczami agresywnymi stosuje się maty sorpcyjne, które po rozłożeniu uniemożliwiają wchłanianie szkodliwych substancji przez podłoże. Jeśli chodzi o rękawy sorpcyjne, stosuje się je przede wszystkim w celu wyznaczania strefy wycieku. Wykonane z trwałej i chłonnej włókniny produkty, skutecznie chronią przed rozprzestrzenianiem się skażenia. W sprzedaży dostępne są również sorbenty w formie poduszki do neutralizowania dużych wycieków z maszyn przemysłowych, a także w formie rolki, których używa się do oczyszczania dużych powierzchni.

Należy pamiętać, że poszczególne preparaty wchłaniają różne ciecze. Skuteczność ich działania będzie więc w dużej mierze uzależniona od prawidłowości doboru środka absorbującego. Dla ułatwienia zdecydowano się na oznaczenie poszczególnych produktów za pomocą kolorów. Zgodnie z obowiązującymi oznaczeniami kolor żółty oznacza sorbenty przeznaczone do neutralizowania i pochłaniania substancji agresywnych i niezidentyfikowanych. Zastosowanie środków w kolorze białym pozwala zabezpieczyć oleje oraz produkty ropopochodne. Należy pamiętać, że tego rodzaju sorbenty nie wchłaniają wody. Do absorpcji wody, olejów, produktów ropopochodnych lub innych płynów przemysłowych stosuje się preparaty w kolorze szarym.

Artykuł partnera