Korporacja Międzynarodowa – co to jest?

\organizacja firmy

Opublikowano przez:

Korporacje międzynarodowe to ponadnarodowe, wielonarodowe przedsiębiorstwa, firmy, spółki kapitałowe, prowadzące działalność gospodarczą, w co najmniej dwóch krajach i tworzące zintegrowany, międzynarodowy system powiązań gospodarczych, podporządkowany wspólnej strategii.

Jednostki organizacji korporacji międzynarodowych są najczęściej podzielone wg

  • geograficznego kryterium rynków zbytu
  • grup towarowych, obejmujących filie wytwarzające ten sam produkt (bez względu na geograficzną lokalizację filii)
  • struktury macierzowej (obejmującej podział zarówno wg geograficznych rynków zbytu, jak i grup towarowych)

Korporacje międzynarodowe stanowią jedną z głównych sił napędzających procesy globalizacji. Przyczyniają się one do wzrostu współzależności między krajami. To one decydują o tym jakie miejsce będą zajmowały kraje słabiej rozwinięte. Ze względu na swój potencjał ekonomiczno finansowy korporacje międzynarodowe oddziałują na pozostałe podmioty zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej, w tym zwłaszcza na rządy i organizacje międzynarodowe.

Korporacje międzynarodowe dysponuję wielką siłą ekonomiczną, na którą składają się:

  • duża wielkość (mierzona np. wartością sprzedaży)
  • nowoczesne produkty i technologie oraz systemy ich szybkiej dyfuzji w skali międzynarodowej
  • wysoko wykwalifikowane kadry zarządzające i marketingu (zwłaszcza międzynarodowe systemy dystrybucji produktów)
  • duża mobilność posiadanych oraz kontrolowanych kapitałów

Źródło: Encyklopedia zarządzania