Komunikacja i współpraca – korporacyjne słownictwo

KORPO SŁOWNIKI

Opublikowano przez:

Żargon korporacyjny, króluje głównie w komuniakcji mailowej - chociaż nie tylko. Bazuje oczywiście na zapożyczeniach z języka angielskiego oraz skrótach zwrotów w tym języku. Są one powszechnie znane i używane we wszytkich korporacjach na świecie. Gdy ktoś operuje angielskim, co w dzisiejszych czas jest już prawie norma w takich firmach, nie powinien mieć problemu z zapamiętaniem ich znaczenia. Tak więc tego typu zwroty i skróty są po prostu wmontowywane w polskie zdania.

U nas lokalnie zadomowiła się dodatkowo w korporacjach tak zwana nowo mowa korporacyjna albo "Ponglish". To mniej oficjalne formy używane w bardziej luźnych kontakatch, często w mowie, które polegają głównie na spolszczeniu angielskich wyrażeń. np.:  "zrób małego risercza w tym temacie i kolnij do mnie end of dej."" Czyli rozeznaj się w temacie i zadzwoń do mnie pod koniec dnia"

Poniżej lista znanych skrótów i zwrotów, z którymi możecie spotkać się w korporacyjnej komunikacji:

ASAP (as soon as possible) – tak szybko, jak tylko możliwe

EOD (end of the day) – na koniec dnia

EOM (end of month) – na koniec miesiąca

FYI (for your information) – dla twojej wiadomości

TBA (to be announced) – będzie publicznie ogłoszone.

TBC  (to be confirmed) – do potwierdzenia.

TBD (to be defined) – do określenia, ustalenia

BRGDS (best regards) – najlepsze pozdrowienia, spotykane w emailach.

EoY (end of year )– koniec roku, termin używany w raportach.

DIY (do it yourself )– zrób to sam, zazwyczaj określenie produktów do samodzielnej konstrukcji – ale może też oznaczać delikatną sugestię “nie zawracaj głowy”.

TBU (to be updated) – do zaktualizowania. Spotykane w analizach i raportach.

draft – szkic,

deadline – ostateczny, nieprzerkaczalny termin

feedback – informacja zwrotna

approval – zgoda

case - przypadek

call - rozmowa telefoniczna, telekonferencja

meeting - spotkanie

schedule - harmonogram

update - aktualizacja

research - zorientowanie się w sytuacji, rozeznanie, przeanalizowanie tematu

Czy coś pominęłam w kwestii wyrażeń komunikacyjnych? Dajcie znać zaktualizujemy listę.

W kolejnych wpisach będzie jeszcze o powszechnie używanych nazwach stanowisk, obszarów w firmie i innych zwrotach, z którymi możemy  spotkać się w korporacjach.

Stanowiska

Pol korpo_2

Działy

Pol korpo_3

Różne

Pol korpo_4