“in-house lawyer” – praca prawnika w korporacji według Grześka

\organizacja firmy

Opublikowano przez:

Ukończenie studiów prawniczych otwiera przed absolwentami wiele różnorodnych dróg i możliwości. Wybór aplikacji, która najczęściej wybierana jest tuż po studiach, co do zasady determinuje ścieżkę kariery. Jedną z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych aplikacji zawodowych wśród absolwentów jest aplikacja radcowska lub adwokacka, która daje najszersze możliwości zawodowe. W przypadku obu tych aplikacji młodzi prawnicy mogą pracować zarówno w kancelariach, podmiotach sektora publicznego, jak również w działach prawnych przedsiębiorstw. Mimo pewnych odmienności możliwe jest wskazanie pewnych fundamentalnych odmienności pomiędzy pracą w dziale prawnym przedsiębiorstwa a pracą w kancelarii. Praca w charakterze tzw. „in-house lawyer” różni się w sposób znaczący od pracy w kancelarii, zarówno pod względem zakresu wykonywanych zadań, jak również czasu pracy. Praca w charakterze prawnika wewnętrznego pozwala na łatwiejsze zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, niesie za sobą przewidywalny czas pracy, mniejszy stres, a także brak presji na ilość zafakturowanych godzin czy zdobytych klientów. W przeciwieństwie do prawników pracujących w działach prawnych, prawnik wykonujący zlecenia w kancelarii odpowiada najczęściej za tzw. sferę procesową. Reprezentuje klienta przed różnymi instytucjami publicznymi w związku z toczonymi przed klienta sporami. Jednocześnie prawnik pracujący w kancelarii ma możliwość spotkania się z szerokim wachlarzem spraw i klientów, na co nie ma szans osoba pracująca w dziale prawnym przedsiębiorstwa, która co do zasady świadczy swoje usługi na rzecz wyłącznie przedsiębiorstwa, w którym pracuje i ogranicza się wyłącznie do kwestii związanych z bieżącym funkcjonowaniem swojego pracodawcy. Ze względu na odmienność różnych gałęzi prawa, niezwykle trudno jest porównać praktykę w sferze np. prawa podatkowego do prawa procesowego lub prawa rynków kapitałowych do prawa karnego. Inny typ zadań wykonywać będzie prawnik specjalizujący się w prawie pracy, zaś zupełnie odmienny osoba zajmująca się problematyką prawa bankowego. Ze względu na rozrost regulacji nie jest możliwa znajomość wszystkich dziedzin prawa. W obecnych czasach niezwykle ważna jest specjalizacja w określonej dziedzinie, która umożliwia znalezienie właściwej niszy. Niezależnie od dziedziny i gałęzi prawa, wśród najczęstszych zadań jakie czekają przed prawnikami pracującymi w działach prawnych znajdują się m.in.: 1) Weryfikacja i przygotowywanie umów; 2) Tworzenie dokumentów i regulaminów wewnętrznych; 3) Sporządzanie uchwał oraz protokołów z posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, walnych zgromadzeń; 4) Opracowywanie opinii i porad prawnych dla innych działów.

Wskazane wyżej czynności wykonywane przez prawników wewnętrznych, to tylko pewien niewielki ułamek codziennie wykonywanych zadań. W zależności od profilu przedsiębiorstwa, prawnicy wykonują szereg innych prac stricte związanych z profilem działalności swojego przedsiębiorstwa. Czy praca w dziale prawnym przedsiębiorstwa jest ciekawa? To zależy od wielu czynników takich jak w szczególności zakres prowadzonej działalności, wykonywane zadanie, jak również indywidualne preferencje osoby wykonującej dane czynności. Dla niektórych kilkugodzinne przygotowywanie umowy jest równoznaczne z niewiarygodną nudą, dla innych będzie to ciekawe wyzwanie, które może pochłonąć bez reszty. Praca w dziale prawnym przedsiębiorstwa niesie za sobą również typowe korzyści płynące z pracy w korporacjach takie jak m.in. karty sportowe, pakiety medyczne, czy szereg innych benefitów pozapłacowych. Jedno jest pewne. Coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna dostrzegać potrzebę posiadania prawnika wewnętrznego, co przeradza się na coraz więcej ofert pracy w tym sektorze. Jeszcze kilkanaście lat temu wewnętrzny dział prawny był zjawiskiem niecodziennym, dedykowanym głównie dla dużych podmiotów, często o międzynarodowym zasięgu. W przypadku pojawiających się problemów, dyrekcja zwracała się z prośbą o porady prawne do kancelarii. Obecnie z uwagi rozrost regulacji oraz potrzebę zapewnienia bezpiecznego prowadzenia działalności w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, upowszechnił się model posiadania w strukturach wewnętrznych swojego prawnika. Dlatego też droga zawodowa w postaci prawnika wewnętrznego będzie stawać się coraz bardziej popularna zarówno ze strony pracodawców, jak i kandydatów.

Autorem artykułu jest Grzegorz, młody prawnik w korporacji w trakcie aplikacji adwokackiej.