Fuzja, przejęcie – czy to te same pojęcia?

WG PRAWA

Opublikowano przez:

W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do łączenia się firm. Jest to niesłychanie skuteczna metoda na zwiększenie rozwoju jak i wartości firmy. Niesie również za sobą wiele obaw zarówno ze strony pracodawców jak i pracowników, jednak bez względu na odczucia samo połączenie bywa zamiennie nazywane fuzją lub przejęciem co nie oznacza tego samego.

Zarówno w wyniku fuzji jak i połączenia następuje łączenie się spółek, jednak z prawnego punku widzenia są to dwa niezależne zdarzenia.

Fuzja – to łączenie się firm niekoniecznie z tej samej dziedziny gospodarki. W wyniku fuzji powstaje nowy podmiot najczęściej z nową nazwą.

Przejęcie – najczęściej możemy zaobserwować podmiot przejmujący, z reguły większy lub z większymi wpływami i jednostkę przejmowaną – mniejszą wchłanianą przez większą.

Efekt końcowy przy fuzji i przejęciu jest podobny, przy obu zdarzeniach wymagane jest również ogromne doświadczenie i wiedza osób nadzorujących te procesy. Łączenia takie w praktyce przeprowadzane są etapami.