Działy i obszary w firmie – słownictwo korporacyjne

KORPO SŁOWNIKI

Opublikowano przez:

Powszechnie używane nazwy działów i obszarów w firmach to formy z języka angielskiego. Poniżej lista przygotowana przez nas, zapraszamy do komentarzy aby ją rozbudować.

Co company – przedsiębiorstwo.

Front office (zamiennie front line) . Terminem front office obejmuje działy pracowników, którzy w swojej codziennej pracy mają do czynienia z klientem. Funkcje front office’owe zależą od profilu działalności danej firmy i mogą dotyczyć takich obszarów, jak sprzedaż lub doradztwo.

B2C - business to client/consumer – działalność front office związana z relacjami z klientem indywidualnym np. sprzedaż detaliczna

B2B - business to business – działalność front office dotycząca relacji pomiędzy klientem instytucjonalnym/korporacyjnym a przedsiębiorstwem

Back office to wydzielona część korporacji, obejmuje takie funkcje, jak: wsparcie IT, procesy finansowo-księgowe, zarządzanie danymi, podatki, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi czy zakupy. Są to procesy wspierające organizację w jej prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniu.

Compliance – dział w firmie, którego celem jest dbałość o działanie organizacji zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Jego podstawową funkcją jest więc monitoring procesu wdrażania obowiązującego prawa, tak aby wszystkie regulacje, przepisy i standardy zostały w jasny i przejrzysty sposób wprowadzone w firmie i w należyty sposób zastosowane.

HR human resources (zasoby ludzkie) – departament zarządzania polityką personalną

CRM customer relationship management – zarządzanie relacjami z klientami, termin stosowany jako nazwa strategii, a także jako nazwa aplikacji IT

Sales force – siły sprzedaży

FMCG fast moving consumer goods – szybko zbywalne dobra konsumpcyjne, termin określający segment rynku zajmujący się sprzedażą np. batoników, napojów, kosmetyków i innych pierdółek.

PR public relations – publiczne relacje, obszar marketingu zajmujący się kształtowaniem stosunków publicznych z otoczeniem

SSC – Shared Service Center – centrum usług wspólnych

Komunikacja

zargon

Stanowiska

Pol korpo_2

Różne

Pol korpo_4