Dział Prawny

W zależności od profilu korporacji Dział Prawny jest mniej lub bardziej rozbudowany. Do głównych obowiązków osób zatrudnionych w tym dziale należy obsługa prawna ewentualnych postępowań sądowych, sporządzanie, analiza i opiniowanie kontraktów czy umów, które spółka zawiera z innymi podmiotami, a także ocena pod względem spójności prawnej pozostałych istotnych w tym zakresie dokumentów. Bardzo często osoby z działu prawnego uczestniczą w różnego rodzaju rozmowach, spotkaniach i negocjacjach z partnerami zewnętrznymi.

Niemalże w każdym obszarze działalności firmy wsparcie Działu Prawnego jest niezbędne, pod jego nadzorem  są przygotowywane dokumenty, którymi na co dzień posługuje się cała firma. Dział prawny odpowiada za regulacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie umowy, regulaminy, prospekty wymagają akceptacji merytorycznej Działu Prawnego.

Bardzo często osoby z Działu Prawnego świadczą tak zwane bieżące doradztwo prawne z zakresu różnych gałęzi prawa, dlatego w ramach działu prawnego możemy wyróżnić specjalistów od prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, itp.

Osoby, które zazwyczaj pracują w korporacyjnych działach prawnych to osoby z wykształceniem prawniczym lub osoby na ostatnim roku prawa. Oczywiście filarem i trzonem takich działów zwykle są osoby z wieloletnim doświadczeniem na takim stanowisku  popartym aplikacją , najczęściej radcy prawnego.

Dział Prawny jest swego rodzaju supportem dla osób pracujących w działach operacyjnych, dlatego też w korporacjach współpraca osób z tych działów jest wpisana w harmonogram codzienności.