Dział IT

Dział IT to obecnych czasach silne i ważne ogniwo korporacji. Nie trzeba omnibusa aby się zorientować, że w zasadzie cały świat coraz bardziej się dygitalizuje, a systemy informatyczne są podstawą działalności wszelkich przedsiębiorstw w zasadzie niezależnie od ich wielkości.

Sam skrót, którego rzadko można spotkać w rozszyfrowanej formie pochodzi od angielskiego zwrotu Information Technology.

W uproszczony sposób IT kojarzy nam się ze wszystkim co związane z komputerami – od sprzętu po systemy informatyczne. I słusznie. Przy czym właśnie dlatego obejmuje bardzo szeroki zakres i różni specjaliści w tym dziale zajmują się zgoła odmiennymi tematami. Choć nierzadko ich kompetencje krzyżują się z innymi departamentami i jak już nie raz wspominaliśmy wszystko zależy od przyjętej struktury organizacyjnej, którą z kolei determinują rozmiary firmy czy też specyfika działalności.

Na pewno oddzielna komórka w ramach IT zajmuje się infrastrukturą i sprzętem. Ktoś musi zarządzać komputerami, na których pracujemy czy też utrzymywać serwery, na których przechowywane są dane. Mamy też inne sprzęty, czy drukarki. Choć równie dobrze zarządzanie nimi może się znaleźć  w kompetencjach działu administracji.

Poza tym mamy takie obszary jak utrzymanie sieci informatycznej, w której pracują użytkownicy, zarządzanie zasobami sieciowymi, dostępami czy też backupem i zabezpieczeniem danych.

Gdy mamy za sobą część tzw hardwareową, przechodzimy do obszaru rozwoju i utrzymania oprogramowania. Każda firma potrzebuje w swojej działalności dedykowane do jej profilu systemy, już nie wspominając o pakiecie office, czy systemie księgowym.

Po pierwsze mamy więc administratorów aplikacji, którzy mają wiedzę o ich budowie, połączeniach z innymi systemami. Zarządzają dostępami, znają i są w stanie monitorować skonfigurowane procesy.

Potem mamy programistów, którzy zajmują się rozwojem systemów. Oczywiście o ile firma ma do tego prawo – nie wszystkie aplikacje, które posiada można samodzielnie developovać. Kwestia umów. Jeśli system nie umożliwia lub umowa licencyjna nie przewiduje samodzielnych modyfikacji, wówczas takie zmiany trzeba zlecać producentowi.

Samymi licencjami może, ale nie musi zajmować się dział IT. Często ta rola przypisana jest do  poszczególnych komórek w których wykorzystywana jest aplikacja, bo i tam z reguły przypisuje się koszty. Tak więc licencjami systemu księgowego może zarządzać dział księgowości, a system dla klientów – sprzedaż.

W IT często ulokowani są  różnej maści analitycy. Ich częstym zadaniem jest zbieranie wymagań biznesowych i przekuwanie ich na wymagania systemowe. Oni stoją na swego rodzaju styku świata firmowego z IT – w obszarze związanym ze zmianami.

Poza tym musi jeszcze funkcjonować styk, który obsługuje każdego Kowalskiego, który to ma prozaiczne, codzienne problemy ze sprzętem lub oprogramowaniem. Tutaj pierwszą linią jest zazwyczaj help desk.

Dość częstym zjawiskiem w obrębie IT jest outsourcing. Zwłaszcza w kontekście Help Desk, czy też rozwoju oprogramowania. Firmy podpisują umowy i zlecają działalność na zewnątrz, innym przedsiębiorstwom.

A jak wygląda dział IT w Twojej firmie?