Dział HR

Magiczny skrót HR określający Dział Personalny pochodzi z języka angielskiego od Human Resources. Inne nazwy z którymi możemy się spotkać to np. Dział Kadr, czy Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi.  W skrócie - HR  zajmuje się personelem firmy. Przy czym to dość ogólne stwierdzenie bo obejmuje zarówno  spraw czysto kadrowe, związanych z procedurami zatrudnienia, rozliczania czasu pracy, wynagrodzeń i prawa pracy, po analizę i postrzeganie zespołu pracowników jako kapitału firmy, zarządzanie szkoleniami , rozwojem pracowników, ścieżkami kariery. Dział HR jest więc bardzo istotnym partnerem zarządu firmy, strategia firmy realizowana jest przecież poprzez zasoby ludzkie .

W związku z powyższym można dokonać podziału na tak zwany HR miękki i twardy jeśli chodzi o zakres zadań jakimi zajmują się pracownicy tego działu. I tak więc twardy HR to  wszystkie działania administracyjno – płacowe związane z kadrami. Do obowiązków pracowników tego obszaru należy m.in.:

zawieranie umów o pracę, wyliczanie płac, dbałość o to, by wszystkie sprawy formalne pracowników realizowane były zgodnie z prawem pracy i prawem cywilnym, ustalanie i naliczanie urlopów, obsługa odpowiedniego oprogramowania usprawniającego prace administracyjne.  Tego typu obowiązki wymagają stałego rozwijania wiedzy i jej aktualizacji w kontekście zmieniających się przepisów i prawa pracy.

W zakresie miękkiego HR znajdują się  zadania, które związane są z dbaniem o wysoką jakość kadry zatrudnionej w organizacji. Zaczynając od  procesów selekcji i rekrutacji, poprzez analizę potrzeb ukierunkowanych na rozwój pracowników, tworzenie systemów motywacyjnych  i szukanie rozwiązań zwiększających efektywność pracy, aż do uczestniczenia wraz z zarządem firmy w budowaniu strategii umożliwiających jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych pracowników w celu rozwoju przedsiębiorstwa.

W zależności od wielkości firmy w ramach miękkiego i twardego HR tworzone są wyspecjalizowane  komórki dedykowane konkretnym zadaniom. I tak możemy mieć wydział rekrutacji, wydział kadry i płace,  czy wydział szkoleń. Równie dobrze firma może zdecydować o wyoutsorcowaniu pewnych działalności na zewnątrz.