Dział kontrolingu

Dział kontrolingu to bardzo ważna komórka w organizacji. To w tym miejscu powstają informację, które są podstawą do podejmowania działań przez Zarząd, decyzji o kierunkach rozwoju firmy. Gdy firma sprzedaje swoje usługi i produkty jest zainteresowana jaką przynoszą zyskowność i co na to wpływa. Z raportów przygotowanych przez tą komórkę prezentowanych w różnych przekrojach można się dowiedzieć jaki przychód firma wygenerowała z danego produktu, w jakiej wysokości kształtowały się poszczególne pozycje kosztów, a także które kanały dystrybucji najlepiej funkcjonują albo jakie grupy klientów są zainteresowane naszą ofertą.

Ponieważ Kontroling opiera się na danych finansowych – czyli tych samych, które firma używa do sprawozdań – te dane muszą być dostępne w określonym poziomie szczegółowości. Często systemy księgowe są kastomizowane pod te potrzeby aby umożliwić rejestrowanie danych w wymaganym przekroju.  To właśnie wchodzi w zakres rachunkowości zarządczej, chociaż samo to określenie w literaturze postrzegane jest w różny sposób w stosunku do zagadnienia kontrolingu. Rachunkowość zarządcza, podobnie jak rachunkowość finansowa, jest narzędziem controllingu, pełniąc wobec niego rolę służebną; controlling wykorzystuje informacje z rachunkowości zarządczej. Czasem spotyka się opinię, że nazwy mogą być równorzędnie stosowane – a z koleji kiedy indziej, że się wykluczają. Ciekawy artykuł  na ten temat znajdziecie TUTAJ w zeszycie naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego – znaleziony w necie.

Kontroling przygotowuje raporty z wykonania, ale również uczestniczy w tworzeniu planów działalności. Współpracując z różnymi działami w firmie prognozuje przyszłe zyski uwzględniając poszczególne parametry, które się na niego składają. Opracowuje też budżety na kolejny rok przewidziane dla poszczególnych obszarów firmy.

W zależności od podejścia w organizacji, w kontrolingu może być też usytuowana odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań do spółki matki – zazwyczaj w innych standardach rachunkowości niż lokalne, oraz inne zdania z pogranicza analityki finansowej czy rachunkowości.

DLA CIEKAWAYCH:

Rachunkowość zarządcza i kontroling – Politechnika Lubelska – dość obszerne opracowania, w zasadzie książka dostępna za darmo

Ciekawy portal Controling i Rachunkowość Zarządcza oraz magazyn pod tym tytułem.