Czym jest Open Space? Wady i zalety pracy w otwartej przestrzeni.

ORGANIZACJA

Opublikowano przez:

Open space to otwarta przestrzeń biurowa, bez podziału na pokoje. Taki model biur pojawił się w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku. W Polsce moda na open space przyszła w latach 90-tych wraz z pojawieniem się zagranicznych firm na naszym rynku. Koncepcja umieszczenia biurek pracowników w jednej wielkiej przestrzeni miała na celu upodobnienie firmy do taśmy produkcyjnej gdzie większość czynności odbywa się mechanicznie, chodziło o to aby przetworzyć jak największą liczbę dokumentów w jak najkrótszym czasie. Taki system uniemożliwia zwolnienie tempa pracy, gdyż pracownicy obserwują się nawzajem jak i czują „oko” swojego przełożonego.

Główną przesłanką do aranżacji w firmach wspólnych przestrzeni był czynnik finansowy, w open space zmieści się więcej osób niż w oddzielnych pokojach.

Niewątpliwą zaletą otwartych przestrzeni jest to, iż sprzyja ona lepszej i sprawnej komunikacji miedzy pracownikami oraz wymianą informacji, jednak towarzyszący temu hałas nieustających rozmów zdecydowanie obniża warunki pracy i niemalże uniemożliwia koncentrację. Dodatkowo wspólna przestrzeń oznacza wspólne ustalenie ogólnych warunków w pomieszczeniu  takich jak temperatura, czy korzystanie z radia, zwykle wtedy decyduje większość co rodzi konflikty.

Model open space ma swoich zwolenników jak i przeciwników, jednak aby tych pierwszych było więcej pracodawca powinien w odpowiedni sposób zaaranżować przestrzeń tak aby praca była komfortowa bez odczucia, iż wszyscy siedzą sobie “na głowie”. W takim biurze powinno być tez oddzielne miejsce na spożywanie i przygotowywanie posiłków oraz pokój gdzie można swobodnie przeprowadzać rozmowy. Przemyślane i odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni pozwoli efektywnie korzystać z zalet open space.

Zalety pracy w open space:

·         Łatwa komunikacja  i współpraca między pracownikami

·         Możliwość łączenia stanowisk pracy w większe zespoły,

·         Szybki i sprawny przepływ informacji oraz dokumentów

·         Integracja pracowników,

·         Jednakowa przestrzeń pracy dla wszystkich pracowników

·         Niższy koszty  utrzymania biura,

 

Wady pracy w open space:

·         Nieustający hałas,

·         Utrudnienia w koncentracji,

·         Brak prywatności,

·         Podatność na stres, zmęczenie i rozdrażnienie,

·         Ciągła kontrola pracy pracowników, obserwacja przez przełożonego,,

·         Trudność w skupieniu się,

·         Zmniejszenie wydajności pracy,

·         Większe prawdopodobieństwo konfliktów między pracownikami.