Coaching w biznesie – dla kogo i po co?

ROZWÓJ

Opublikowano przez:

Dorota Jaworska prowadzi coachingi indywidualne, zespołowe i grupowe. Na swoim koncie ma ponad 800h szkoleniowych, ponad 500h coachingowych i ponad 900h doradztwa. Jej motto to: „Żyj w zgodzie ze sobą i pracuj z pełnym potencjałem”. W wywiadzie dla Korposfery wyjaśnia czym na prawdę jest coaching biznesowy.

Coaching to pojęcie, które często pojawia się w eterze  korporacyjnym. Co to jest coaching w ogóle? Bo to przecież bardziej wszechstronne określenie.

Dorota Jaworska

Dorota Jaworska

Tak, coaching jest różnie interpretowany. Dla każdego klienta oznacza co innego. Ma jednak swoje definicje stworzone przez organizacje zajmujące się profesjonalnie coachingiem. Przykładem jest ICF (International Coach Federation) – największa na świecie organizacja zrzeszająca profesjonalnych coachów. Wg niej coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Podam jednak kilka przykładów czym jest coaching wg uczestniczek prelekcji „Wskocz na wyższy poziom życia, czyli czym jest coaching i jak go wykorzystać w życiu i biznesie”, którą prowadziłam w ramach działań ICF podczas wydarzenia KOBIETY W CENTRUM, 12-13 marca 2016r. Dla nich coaching to m.in.:

- wyznaczanie i osiąganie celu,

- poszerzanie perspektywy,

- czerpanie radości z życia,

- słuchanie siebie/własnej intuicji,

- świadomość zasobów

- świadome wyrażanie siebie.

Należy podkreślić, że coaching nie jest ani szkoleniem, ani mentoringiem, ani doradztwem czy terapią. W coachingu klient pracuje nad tym, co chce zmienić w swoim życiu osobistym czy zawodowym. Ważna jest jego gotowość do zmiany, motywacja i pozytywne nastawienie, patrzenie do przodu a nie oglądanie się wstecz oraz wzięcie odpowiedzialności za efekty swojej pracy. Coach jest odpowiedzialny za proces i relacje a nie za wyniki klienta.

Co oznacza coaching w biznesie? Często pracodawcy oferują go swoim  pracownikom.

Coaching w biznesie obejmuje zarówno właścicieli małych firm, menedżerów rozpoczynających swój biznes, jak i kadrę zarządzającą czy pracowników zatrudnionych w strukturach firm, organizacjach, przedsiębiorstwach. Jeśli chodzi o oferowanie go pracownikom, zastosowanie ma m.in. w takich w sytuacjach, jak:

- zmiana stanowiska

- zatrudnienie pracowników na kontraktach międzynarodowych

- awans na stanowisko np. lidera, kierownika czy dyrektora

- brak balansu między pracą a życiem prywatnym

 - zmiany organizacyjne, restrukturyzacja, przejęcia, fuzje, outplacement, aby zapobiec spadkowi motywacji czy zaangażowaniu w pracy oraz dopasować się do zmieniających warunków pracy w organizacji

- spadek wydajności pracy

- spadek efektów pracy, np. w zespołach sprzedażowych czy projektowych

 W jakich przypadkach polecany jest coaching biznesowy? To kolejny stopień rozwoju czy raczej działania doraźne w konkretnych sytuacjach?

O tym pokrótce powiedziałam w pytaniu poprzednim, ale coaching jest doskonałym uzupełnieniem szkoleń, aby zdobyte zasoby w postaci wiedzy pracownik mógł wykorzystać w swojej pracy zawodowej poprzez zmianę swoich postaw i zachowań, a to z kolei przełoży się na większą skuteczność w działaniu, wiarę we własne możliwości czy lepszą organizację pracy.

Dla przykładu, sygnały do objęcia pracy pracownika procesem coachingowym:

Executive coaching – rodzaj coachingu kierowany do najwyższego szczebla zarządzania.

"Niedawno dostałem awans, jest to dla mnie pierwsze tak wysokie stanowisko łączące się z duża odpowiedzialnością. Potrzebuję wsparcia w odnalezieniu się w nowej roli."

Leadership coaching - rodzaj coachingu kierowany do menedżerów kierujących zespołami, również zespołami projektowymi.

"Wymaga się ode mnie przewodzenia ludźmi, bycia jednocześnie autorytetem, wsparciem, wizjonerem. Odpowiadam za wynik mojego zespołu, więc muszę być wymagający, oczekuje się ode mnie wzrostu wyników sprzedaży, zwiększenia liczby nowych klientów. Kiedy w takim razie znaleźć czas na komunikację z zespołem, dbanie o pozytywną atmosferę, udzielenie konstruktywnej informacji zwrotnej. "

On-job-coaching – rodzaj coachingu kierowany do pracowników różnych szczebli, którym zależy na rezultatach pracy, którzy chcą się doskonalić, rozwijać swoje kompetencje zawodowe.

"Codziennie od kilku miesięcy wykonuję te same obowiązki. Mam już wystarczającą wiedzę, posiadam doświadczenie, lecz moje wyniki tego nie odzwierciedlają. Nie wiem, co robię źle, że ciągle stoję w tym samym miejscu. Chcę udoskonalić swój warsztat pracy, ale nie wiem jak się do tego zabrać."

Coaching kariery – rodzaj coachingu kierowany do osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, chciałyby zmienić obecną pracę, przekwalifikować się, bądź zdobyć nowe umiejętności i nauczyć się nowych rzeczy.

"Dopiero wchodzę na rynek pracy. Jest to moja pierwsza praca. Nie wiem do końca czy to ta praca. Mam wiele różnych pomysłów, lecz nie jestem pewna, że będą dla mnie dobre. Wiem, że decyzja, którą teraz podejmę znacznie wpłynie na moje życie, chcę żeby była przemyślana."

Coaching zespołowy – rodzaj coachingu kierowany do zespołów współpracujących ze sobą, mających wspólne cele, np. zespołów sprzedażowych, projektowych.

"Jesteśmy dobrym, zgranym zespołem. Lubimy się wzajemnie, znamy się na swojej dziedzinie. Jednak efekty naszej pracy nie są zadawalające. Wiemy, że tylko wspólny wysiłek może przybliżyć nas do celu."

Czy coache biznesowi, jeśli tak można powiedzieć, mogą również  specjalizować się w konkretnych obszarach?DoradKom-male_025

Jak najbardziej. To jest wartość dodana dla klienta. Główny podział to coaching biznesowy i life coaching, ale zazwyczaj w procesie coachingowym dotykane są te dwa obszary jednocześnie, bo praca nad zasobami klienta jest kompleksowa. Ze względu na fakt, że moje doświadczenie zawodowe to praca w biznesie od ponad 15 lat, to np. jako coach specjalizuję się w coachingu biznesowym pomagając klientom:

- realizować cele sprzedażowe i projektowe w pracy zespołowej

- efektywnie zarządzać swoim czasem

- znaleźć równowagę życiową i zawodową

- skutecznie komunikować się w środowisku pracy

- budować relacje z innymi

- skutecznie doskonalić i rozwijać kompetencje menedżerskie w pracy zawodowej

- rozwijać potencjał w zakresie asertywności w kontaktach międzyludzkich, w tym w pracy z klientami

Załóżmy, że jestem pracownikiem, który chciałby przejść taki coaching. Mogę zgłosić się prywatnie? Czy Pani miewa takie zlecenia? Czy to raczej firmy inicjują rozwój pracowników w tym zakresie?

Jak najbardziej, może Pani przejść taki proces coachingowy, pod warunkiem, że ma Pani zasoby w postaci np. wiedzy, doświadczenia, umiejętności w temacie, nad którym chce Pani pracować czy rozwijać się. Poza tym jest Pani gotowa na zmiany np. w zakresie swoich postaw wynikających z rutynowej pracy czy przyzwyczajeń. Mam również takie zlecenia, dla osób prywatnych, jednak większość to praca w zakresie rozwoju zawodowego pracowników. Z tą inicjacją to częściej jest ona ze strony pracowników plus praca and przekonaniem swojego przełożonego czy osoby decyzyjnej za HR w firmie. Jednak korporacje coraz częściej korzystają z coachingu dla swoich pracowników. Do głębszego rozeznania pozostaje w dalszym ciągu sprawa doboru coacha przez HR w korporacjach. Dodam jeszcze, że ostatnie badania ICF pokazują, że liczba firm wzrasta, u których odnotowano przełożenie zastosowania coachingu w firmie na dochody firmy (63% firm w 2015r. spośród ponad 800 firm na świecie, w tym Polska)

Coachów jest teraz na rynku bardzo dużo. Jak można upewnić się co do wiarygodności coacha? W końcu to powinna być osoba niezwykle kompetentna. Po czym poznać dobrego coacha?

Tutaj emocje mi wzrastają. Jest to bardzo duży problem na rynku, jak wiele osób nazywa się coachami, a są trenerami albo terapeutami czy konsultantami. Nie wspomnę o osobach, które przeszły dwudniowe szkolenie z coachingu. Dobrego coacha poznać można po np. akredytacji czy ilości godzin kursu/szkolenia, w jakiej szkole nabył kompetencje coachingowe, po ilości godzin pracy z klientami. Przykładem jest moja osoba. Jestem Coachem ACC ICF, gdzie ACC oznacza akredytację na poziomie ACC (Associate Certified Coach), czyli egzamin poprzedzony jest szkoleniem min. 60h przez jednostkę posiadającą akredytację na tego typu usługi, 10 godzinami mentoringu, 100 godzinami zegarowymi sesji przeprowadzonych z co najmniej 8 klientami. Dodatkowo akredytacja ta jest wydawana na 3 lata. Podczas tego okresu coach ma obowiązek utrzymać tę akredytację i rozwijać swoje kompetencje coachingowe nabywając odpowiednie punktu poprzez udział w szkoleniach, spotkaniach czy warsztatach organizowanych przez np. ICF Poland czy ICF Global. Coach ICF charakteryzuje się postawą etyczną zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF i pracuje zgodnie ze standardami oraz 11 kompetencjami coachingowych ICF. Reasumując, przy wyborze coacha należy kierować się:

- standardami w jakich coach pracuje (kompetencje i kodeks etyczny),

- doświadczeniem coachingowym

- aktualną przynależnością do organizacji coachingowych

- jego postawą i emanującym zaufaniem

- najczęściej pierwsze spotkanie około 30 min jest sesją pro bono, należy ją więc wykorzystać na sprawdzenie, czy właśnie ten coach jest właściwą osobą dla mnie.

- na stronie ICF Global oraz ICF Polska są profile akredytowanych coachów, jako godne polecenia osoby, które prowadzą usługi coachingowe w oparciu o światowe standardy.

DoradKom-male_012Czy warto chwalić się o odbytym coachingiem w CV? Czy to ma znaczenie  dla potencjalnego pracodawcy, u którego będziemy się ubiegać o pracę w  przyszłości?

Z pewnością jest to na korzyść potencjalnego pracownika. Jeśli osoba przeszła profesjonalne szkolenie/kurs może przyszłościowo stać się coachem wewnętrznym dla organizacji. Natomiast jeśli brała udział w coachingu, może być przykładem na to, ze coaching działa. Pracodawca powinien zwrócić na to uwagę, szczególnie z punktu widzenia rozwoju firmy, realizowania strategii firmy czy efektywności pracownika.

Jak by Pani zachęciła do wzięcia udziału w swoich warsztatach? Co szczególnie Pani poleca, na co kładzie nacisk, za co cenią Panią klienci?

Szczególnie polecam rozwój kompetencji menedżerskich poprzez podejście coachingowe. Lider/kierownik, który pracuje ze swoimi podwładnymi w organizacji, wykorzystując kompetencje coachingowe, pracuje z nimi w taki sposób, aby kreować świadomość i wspierać zmianę zachowań pracowników. Realizuje to wykorzystując coachingową wiedzę, postawę i umiejętności. Tym bardziej jest to istotne, gdyż ostatnie badania ICF pokazują, że aż 84% firm wzmacnia kompetencje menedżerów wyposażając ich w kompetencje coachingowe (dane z 2015r.)

Podobnie w pracy z klientami, w sprzedaży. Rozwój kompetencji coachingowych w obsłudze klienta, pozwala pracować z klientami w sposób świadomy, wykorzystując kompetencje coachingowe, szczególnie istotnych w procesie diagnozowania potrzeb klienta.

Ostatnią grupę stanowi Kulinarna Akademia Coachingu – mojego autorstwa – dzięki której wzmacnia się tożsamość pracownika z firmą, zwiększa się zaangażowanie, buduje się postawę pracy w zespole, motywacja rośnie. Wszystko to dzieje się przy stosowaniu metafor, symboli i wartości, oraz zgranym teamie – profesjonalny coach i zawodowi kucharze, światowej sławy.

doradkom

Dorota Jaworska - praktyk, akredytowany Coach ACC ICF, certyfikowany Trener Biznesu House of Skills, akredytowany Konsultant Insights Discovery™. Specjalizuje się w coachingu biznesowym i komunikacji wewnętrznej. Prowadzi firmę DoradKom, gdzie zajmuję się coachingiem, szkoleniami rozwoju osobistego i zawodowego, doradztwem biznesowym. Prowadzi Kulinarną Akademię Coachingu oraz Akademię Coachingu Dorota Jaworska. Autorka wielu publikacji i porad eksperckich oraz recenzji książek z obszaru coachingu, komunikacji wewnętrznej, HRM. Jeden z prelegentów XXII Kongresu Kadry & Expo 16-18.11.2015 w Warszawie.