Apteczka – co powinna zawierać, a czego nie?

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Wszyscy bierzemy udział w obowiązkowych szkoleniach BHP, jednak nie zawsze są one traktowane poważnie. Nie myślimy o tym, iż spora część z tych informacji może nam się przydać a co najważniejsze uratować zdrowie a może nawet życie sobie lub innym. Dziś zajmiemy się apteczką pracowniczą. Czy zastanawiacie się co powinno w niej być, a co jest zakazane? Czy apteczki w Waszych miejscach pracy znajdują się w widocznym miejscu. Na co dzień nie ma to znaczenia, ale gdy coś się wydarzy warto znać zasady pierwszej pomocy, a przede wszystkim miejsce gdzie znajdują się przydatne przedmioty.

 

Polskie prawo nie jasno precyzuje co powinno być w składzie apteczki firmowej, jedynie mówi iż ( źródło: Kodeks Pracy-Dział bezpieczeństwo i Higiena Pracy):

Pracodawca jest obowiązany:
1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2. wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy

Działania, o których mowa w pkt.1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz, rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
Liczba pracowników, o których mowa w pkt. 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

first-aid-908591_1920
Standardy Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia apteczek pierwszej pomocy wyznaczają normy DIN ( Deutsches Institut für Normung ).
W Polsce stosowanie norm DIN jest dobrowolne, jednakże wobec braku krajowego uregulowania kwestii wyposażania apteczek nie ma przeszkód stosowania bądź wzorowania się na normach DIN.

Wyposażenie standardowe apteczki wg normy DIN to:

 • 1 szt. Kompres zimny
 • 2 szt. Kompres na oko
 • 3 szt. Kompres 10×10
 • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm
 • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm
 • 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.)
 • 1 kpl. Plaster (14szt.)
 • 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm
 • 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny
 • 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny
 • 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny
 • 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80
 • 2 szt. Chusta trójkątna
 • 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.)
 • 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm ( koc NRC )
 • 1 szt. Nożyczki 19 cm
 • 4 szt. Rękawice latex
 • 6 szt. Chusteczka dezynfekująca (lub sól fizjologiczna NaCL0,9%)
 • 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania
 • 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych

Oprócz w/w plastrów, opatrunków, itp. warto mieć worek na odpady medyczne. Zakrwawione opatrunki mogą być źródłem zarazków.

Posiadania leków np. przeciwbólowych w firmowych apteczkach nie jest formalnie zakazane jednak warto z tym uważać. Jest wiele osób uczulonych na różne leki. Obecność leków w apteczkach nie jest jednoznacznie interpretowana zwłaszcza przez osoby odpowiedzialne za kontrolę firm, lepiej nie posiadać leków w apteczkach.
Wyjątek stanowią leki z pochodną kwasu acetylosalicylowego np.  Aspiryna, Polopiryna, Etopiryna , które są zalecane i wskazane  do podania osobom z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji.

Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku wyznaczenia konkretnej liczby osób do udzielania pierwszej pomocy, zaniechanie wyposażenia zakładu w apteczki pierwszej pomocy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Najważniejsze jednak jest nasze bezpieczeństwo i zdrowie, na które mamy wpływ stosując się do zasad BHP – nie zapominajmy o tym.