Zakaz pracy w innych firmach.

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Kolejną propozycją zmiany w  Kodeksie Pracy jest zakaz dorabiania w innych firmach. W tym momencie, o ile nie łamiemy zakazu konkurencji  możemy pracować na kilku etatach lub na podstawie umów cywilnych.  Nowe zapisy wykluczą tą możliwość. Nie będzie można wykonywać jakiejkolwiek dodatkowej pracy zarobkowej na rzecz innego pracodawcy, niezależnie czy będzie to na podstawie umowy o pracę czy na zasadach własnej działalności gospodarczej. Taki zakaz będzie obowiązywał na wyraźne żądanie pracodawcy. Z tego tytułu pracownikowi  będzie należała się rekompensata finansowa. Z drugiej zaś strony   pracownicy łamiący ten zakaz będą narażeni na kary finansowe.

Ten zapis w Kodeksie Pracy teoretycznie ma chronić pracownika przed przepracowywaniem się, ma również być ochroną życia rodzinnego tak, aby ludzie mieli możliwość pracy tylko na jednym etacie i tym samym mieli więcej czasu dla siebie i rodziny. Czy faktycznie zmiana w Kodeksie Pracy się do tego przyczyni?