Zadbaj o jakość i uzyskaj certyfikat iso 9001

warto wiedzieć

Opublikowano przez:


System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 to dobrowolny system certyfikacyjny bardzo popularny na całym świecie. Przez lata stał się on tak rozpoznawalny, że wielu przedsiębiorców posiadanie tego certyfikatu uważa za pewien wyznacznik poziomu organizacji. Dowiedz się jak należy go wdrożyć i dołącz do elitarnego grona firm, które dbają o jakość na najwyższym poziomie.

Jak wdrożyć System Zarządzania Jakością?

System ten szczegółowo opisany jest w normie ISO 9001. Można wdrożyć go w każdego rodzaju organizacji niezależnie od jej typu, wielkości oraz branży. Uzyskanie certyfikatu iso wymaga dostosowania działania przedsiębiorstwa do wymogów normy, a także stworzeniu dokumentacji systemowej np. Księgi Jakości. Kiedy firma czy instytucja wprowadzi wszelkie niezbędne zmiany może zwrócić się do jednostki certyfikującej z prośbą o przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego. Po kontroli organizacja otrzymuje raport, w którym opisane są jej wyniki, między innymi niezgodności. Wtedy konieczne jest wprowadzenie działań korygujących i ponowna kontrola. Kiedy wszystko odpowiada już wymaganiom normy ISO 9001 przedsiębiorstwo otrzymuje certyfikat iso. http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/quality

Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością

Certyfikat iso 9001 jest ważny przez okres trzech lat. Trzeba jednak wiedzieć, że zgodnie z założeniami normy konieczne jest ciągłe analizowanie działania SZJ w firmie i ich doskonalenie. Utrzymaniem systemu na należytym poziomie w organizacji zajmują się przede wszystkim pełnomocnik ds., Systemu Zarządzania Jakością oraz audytor wewnętrzny, który przeprowadza wewnętrzne kontrole. Po roku oraz dwóch latach od daty wprowadzenia systemu w firmie należy poddać się audytowi sprawdzającemu. Po upływie trzech lat wykonywany jest audyt recertyfikujący, który przedłuża ważność certyfikatu iso o kolejne 3 lata.

Artykuł sponsorowany