Wellbeing w pracy – czym jest?

ZDROWIE I PSYCHE

Opublikowano przez:

Wellbeing  oznacza dobre samopoczucie, dobrobyt, powodzenie, dobro. Jak to odnieść do pracy?

Coraz częściej pracodawcy starają się zapewnić jak najlepsze warunki pracy uwzględniając indywidualne potrzeby pracowników wynikające z wieku, różnorodności osobowości, podejścia do życia stylu bycia i pracy.

Tzw holistyczne podejście do pracownika staje się drogą do zapewnienia pracownikom dobrych warunków pracy poprzez eliminację czynników stresogennych oraz poprawę jakości ich codziennej egzystencji. Główny nacisk kładzie się na traktowanie pracowników tak jakbyśmy sami chcieli być traktowani, inaczej mówiąc chodzi o dostrzeganie w pracownikach ludzi, a nie automatów do wykonywania konkretnych czynności.

Wellbing to nowy trend, ale już zyskał spora rzeszę zwolenników, powstaje coraz więcej publikacji na ten temat, pojawiła się też książka.