Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Imprezy integracyjne nie powinny być finansowane z tych środków.

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników oraz ich rodzin.  ZFŚS tworzą firmy, które na  1 stycznia danego roku zatrudniają min. 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Środki finansowe pochodzą z odpisów, których wysokość i wskazanie na co mogą być wydawane jest ściśle określona.

Fundusz Socjalny można przeznaczyć na :

świadczenie urlopowe czyli dofinansowanie wypoczynku pracownika lub jego dzieci,
zapomogę dla pracownika dotkniętego poważnym zdarzeniem losowym,
świadczenia o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub kulturalno-oświatowym,
paczki świąteczne,
dofinansowanie lub tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.

Fundusz Socjalny nie powinien być przeznaczany na :

dofinansowanie stołówki pracowniczej,
premie i nagrody dla pracowników,
opłacanie parkingów dla pracowników,
opiekę medyczną dla pracowników,
szkolenia i edukacje pracowników,
imprezy integracyjne pracowników.