Sztuka komunikowania się.

WIZERUNEK

Opublikowano przez:

 

Każda firma oprócz doświadczenia docenia w pracowniku umiejętność porozumiewania  się i współpracy z zespołem.

Sztuka skutecznego komunikowania się opiera się między innymi na:

 –  aktywnym słuchaniu rozmówcy – idealnie pasuje tu powiedzenie „milczenie jest złotem, a mowa srebrem”. Skuteczne komunikacja nie polega tylko na własnym mówienie, ale też, a może przede wszystkim na dopuszczeniu do głosu rozmówcy oraz wysłuchaniu jego argumentów i potrzeb.

– uzyskiwaniu informacji zwrotnych – sami nie zawsze potrafimy ocenić swoje umiejętności w zakresie komunikowania się, dlatego warto prosić o opinie rozmówcę lub naszych przełożonych. Sami nie jesteśmy obiektywni lub możemy nie zauważyć pewnych nieprawidłowości.

– panowaniu nad emocjami – powinniśmy uczyć się panować nad nerwami, stresem. Nadmierne okazywanie emocji nie wpływa korzystnie na proces komunikacji.

 – stosowaniu poprawnego języka – bardzo ważne jest używanie i dobieranie odpowiednich słów, powinny one być poprawnie językowo i gramatycznie jak również merytorycznie. Słownictwo powinno być proste, klarowne tak aby rozmówca nie miał problemu w zrozumieniu nas, ale też równocześnie nie czuł się gorszy.