Przechodzenie na „Ty” w pracy.

ETYKIETAWIZERUNEK

Opublikowano przez:

Do polskich firm moda na szybkie przechodzenie na „ty”  przywędrowała wraz z wchodzeniem na nasz rynek wielkich zachodnich korporacji. Bez względu na pełniona funkcję każdy mówi sobie po imieniu, pamiętać jedynie należy o kilku zasadach składania propozycja przejścia na „ty”:

– starszy – młodszemu,

– kobieta – mężczyźnie,

-przełożony – podwładnemu,

-starszy pracownik – młodszemu pracownikowi.

Gdy  w pracy dostaniemy propozycję przejścia na „ty” np. od szefa – bezwzględnie należy przystać na nią. W przeciwieństwie do życia prywatnego nie skraca to wcale dystansu i nie zmniejsza szacunku. Nie jest również przyzwoleniem na przekraczanie oczywistych granic.Mówienie po imieniu z pewnością wprowadza o wiele milsza atmosferę.