WARTO WIEDZIEĆ !!! Korzystanie z internetu w czasie pracy może się skończyć poważnym naruszeniem przepisów Kodeksu Pracy

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Prywatne korzystanie z internetu, np. odbieranie osobistych maili, przeglądanie stron internetowych nie związanych z pracą może stanowić poważne naruszenie obowiązków pracownika, począwszy od nagany, odebrania premii do zwolnienia dyscyplinarnego. Głównym powodem oprócz  niewypełniania  powierzonych obowiązków jest narażenie firmy na ryzyko zainfekowania komputera, a w efekcie sieci firmowej niebezpiecznym wirusem lub oprogramowaniem szpiegowskim. Takim zachowaniem można narazić firmę na wyciek danych objętych tajemnicą. Dlatego nie należy wchodzić na nieznane strony oraz otwierać załączników od odbiorców, których ze znamy. Oczywiście nie da się zupełnie wyeliminować prywatnego korzystanie z internetu w czasie pracy, gdyż w tej chwili to nasza codzienność, jednak starajmy się to robić rozsądnie.

Przede wszystkim otwierajmy przeglądarkę internetową z jasnym zamiarem zrobienia czegoś konkretnego. Jeśli sprawdzamy pocztę i odpisujemy na e-maile, to nie uruchamiajmy jednocześnie facebooka, co chwila sprawdzając, co się tam dzieje. Skupmy się na tym, co musimy zrobić.