Ile dni mamy na dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy?

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Pracownik jest zobowiązany do dostarczenia zwolnienia pracodawcy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Termin 7 dni, płynie od dnia następnego po dniu otrzymania tego zwolnienia. Jeżeli ostatni dzień terminu na dostarczenie zwolnienia lekarskiego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin ten upływa następnego dnia.

 Nie ma określonego sposobu dostarczenia zwolnienia lekarskiego, nie ma też obowiązku osobistego doręczenia takiego zwolnienia, ważnie aby zmieścić się w 7  dniowym terminie.