Utrudniona rekrutacja pracowników w związku z wejściem RODO.

WG PRAWA

Opublikowano przez:

25 maja 2018 wchodzi unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.

Osoby rekrutujące pracowników do firmy nie będą mogły weryfikować kandydatów na własna rękę.Wszelkie dane o kandydacie na pracownika będą mogły pochodzić tylko i wyłącznie bezpośrednio od niego.  Utrudnione też będzie pozyskiwanie  referencji od poprzednich pracodawców. Niedopuszczalne będzie też śledzenie przyszłych pracowników na portalach internetowych, zakazany będzie tzw. background screening, czyli prześwietlanie życiorysów.

Obostrzenia  będą dotyczyć tylko pracowników, zleceniobiorców już nie. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie referencje będą dopuszczalne.

Dane, o które może prosić przyszły pracodawca to:

  • imię i nazwisko
  • data urodzenia
  • dane kontaktowe wskazane przez kandydata
  • wykształcenie
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia