Utrata niewykorzystanego urlopu – Propozycje zmian Kodeksie Pracy

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Projekt zmian w Kodeksie Pracy zakłada wprowadzenie tzw.  przedawnienia urlopu.  Pracownik będzie mógł wykorzystać przysługujący mu wymiar urlopu za dany rok, w tym właśnie roku lub maksymalnie do końca I kwartału roku następnego. Po tym czasie niewykorzystany urlop – przepadnie. Kontrowersyjne dodatkowo jest to, iż przepadnie również urlop, który nie zostanie udzielony pracownikowi ze względu na  ważne okoliczności dla firmy. Z tego tytułu będzie natomiast przysługiwać rekompensata finansowa wypłacona przez pracodawcę w wysokości dwukrotności świadczenia urlopowego.

W ramach rekompensaty za wprowadzenie tzw. przedawnienia urlopu Kodeks Pracy będzie zapewniał  26 dni urlopu wypoczynkowego dla każdego pracownika bez względu na staż i inne okoliczności.

Obecny Kodeks Pracy obowiązuje od 40 lat, ale czy to oznacza, iż przestał być aktualny? czy może mniej korzystny dla pracodawcy?