Urlop oraz wypowiedzenie umowy po dłuższej chorobie pracownika.

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Pracodawca nie może udzielić pracownikowi nieobecnemu w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, urlopu wypoczynkowego  bezpośrednio po upływie zwolnienia lekarskiego bez przeprowadzenia kontrolnych badań lekarskich. Dostarczenie wniosku urlopowego przez pracownika nie jest tożsame z udzieleniem urlopu.

W przypadku gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – pracodawca może rozwiązać umowę o prace bez wypowiedzenia. Ta możliwość się kończy w momencie pojawienia się pracownika w pracy i tym samym wyrażenia gotowości oraz zdolności do podjęcia obowiązku pracy.

Jeżeli pracownik jest nadal niezdolny do pracy wskutek choroby, a do pracy zgłasza się w celu przerwania biegu okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę wtedy tego typu postępowanie może zostać potraktowane jako niezgodne z prawem i w konsekwencji taki pracownik może zostać pozbawiony ochrony przed wręczeniem przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę.