zarządzanie zgodnością Tag Archive

\organizacja firmy

Po co w firmie jest Dział Compliance?

Idea compliance narodziła się w latach dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych na fali wykrywania kolejnych przestępstw gospodarczych. Funkcja ta jest istotną częścią systemu kontroli wewnętrznej organizacji. Działa w ścisłej współpracy z Działem prawnym oraz komórką Audytu Wewnętrznego,  uczestniczy w identyfikacji ryzyk w firmie. Stanowi wsparcie i zabezpieczenie dla Zarządu – z reguły działa według ustalonego planu, z […]

Read More