wypowiedzenie Tag Archive

WG PRAWA

Urlop oraz wypowiedzenie umowy po dłuższej chorobie pracownika.

Pracodawca nie może udzielić pracownikowi nieobecnemu w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, urlopu wypoczynkowego  bezpośrednio po upływie zwolnienia lekarskiego bez przeprowadzenia kontrolnych badań lekarskich. Dostarczenie wniosku urlopowego przez pracownika nie jest tożsame z udzieleniem urlopu. W przypadku gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu […]

Read More

WG PRAWA

Umowa na zastępstwo.

Po nowelizacji Kodeksu Pracy w 2016 roku, umowa na zastępstwo  formalnie już nie istnieje – została włączona do umów na czas określony. Osoby zatrudnione na jej podstawie obowiązuje okres wypowiedzenia określony prawem pracy, a także taki sam sposób naliczania urlopu, jak w przypadku umowy na czas określony. Umowa na zastępstwo nadal powinna zachować swoją specyfikę. […]

Read More