urlop Tag Archive

WG PRAWA

Urlop oraz wypowiedzenie umowy po dłuższej chorobie pracownika.

Pracodawca nie może udzielić pracownikowi nieobecnemu w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, urlopu wypoczynkowego  bezpośrednio po upływie zwolnienia lekarskiego bez przeprowadzenia kontrolnych badań lekarskich. Dostarczenie wniosku urlopowego przez pracownika nie jest tożsame z udzieleniem urlopu. W przypadku gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu […]

Read More

WG PRAWA

Utrata niewykorzystanego urlopu – Propozycje zmian Kodeksie Pracy

Projekt zmian w Kodeksie Pracy zakłada wprowadzenie tzw.  przedawnienia urlopu.  Pracownik będzie mógł wykorzystać przysługujący mu wymiar urlopu za dany rok, w tym właśnie roku lub maksymalnie do końca I kwartału roku następnego. Po tym czasie niewykorzystany urlop – przepadnie. Kontrowersyjne dodatkowo jest to, iż przepadnie również urlop, który nie zostanie udzielony pracownikowi ze względu […]

Read More

WG PRAWA

Urlop wypoczynkowy na pół dnia.

Udzielanie urlopu na pół dnia w niektórych korporacjach jest stosowane, jednak nie ma to poparcia w przepisach tylko jest ukłonem w stronę pracownika. Tzw. „połówki” są umowne, to nieformalne porozumienie pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Zgodnie z art. 154 KP urlopu udziela się pracownikowi w dni jego pracy w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy […]

Read More

WG PRAWA

Współczynnik urlopowy-jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wyliczany jest współczynnik  na każdy rok. I tak w 2018r.  dla  pracowników etatowych ,  pracujących od poniedziałku do piątku wynosi 20,92 i […]

Read More

WG PRAWA

Umowa na zastępstwo.

Po nowelizacji Kodeksu Pracy w 2016 roku, umowa na zastępstwo  formalnie już nie istnieje – została włączona do umów na czas określony. Osoby zatrudnione na jej podstawie obowiązuje okres wypowiedzenia określony prawem pracy, a także taki sam sposób naliczania urlopu, jak w przypadku umowy na czas określony. Umowa na zastępstwo nadal powinna zachować swoją specyfikę. […]

Read More

WG PRAWA

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego.

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje tylko pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Wymiar urlopu zależy od stażu pracy. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w danym roku wtedy urlop ten przechodzi na rok […]

Read More

WG PRAWA

Urlopy wypoczynkowe – wymiar

 Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu  odpowiednio w ilości 20 lub 26 […]

Read More

Uncategorized

Przegląd netu nr 1/2016

Wraz z tym wpisem ruszamy z nowym cyklem pod tytułem „Przegląd netu”. Co jakiś czas będziemy przeglądać internet aby wynajdować ciekawostki na różnych portalach internetowych związane z korpo życiem  i podrzucać Wam  linki do poczytania lub obejrzenia. Mamy nadzieję, że spodoba Wam się ten pomysł. „Kiedy w 2016 roku wziąć urlop żeby mieć dużo wolnego?” […]

Read More