praca Tag Archive

ZDROWIE I PSYCHE

List Referencyjny – opinia byłego pracodawcy.

List referencyjny to rekomendacja pracownika, przedstawienie jego kwalifikacji oraz charakterystyki jego obowiązków. Ułatwia on zacznie znalezienie nowej pracy, gdyż takie referencje podpisuje poprzedni pracodawca, który jest niejako gwarantem profesjonalizmu swojego pracownika. Wiadomo, że złemu pracownikowi szef nie wystawi dobrej opinii, dlatego listy referencyjne mają znowu bardzo duże znaczenie. Po latach wróciły do łask i są […]

Read More

WG PRAWA

Jakich czynności w pracy nie powinny wykonywać kobiety.

  Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy  art. 176  nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. W praktyce oznacza to, iż kobiety nie mogą wykonywać każdej pracy. Wykaz tych czynności znajduje się w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla […]

Read More

WG PRAWA

Skierowanie do odpowiedniej pracy w przypadku choroby zawodowej.

Zgodnie z art. 231 KP pracodawca ma obowiązek przenieść pracownika na inne stanowisko w przypadku gdy u pracownika zostanie stwierdzona choroba zawodowa lub uległ on wypadkowi w czasie pracy. W przypadku pracowników korporacji choroby zawodowe to np. : choroby kręgosłupa, żylaki, nerwice, depresje.  O niezdolności pracownika do wykonywania dotychczasowej pracy orzeka lekarz sprawujący opiekę nad […]

Read More

WG PRAWA

Urlop wypoczynkowy na pół dnia.

Udzielanie urlopu na pół dnia w niektórych korporacjach jest stosowane, jednak nie ma to poparcia w przepisach tylko jest ukłonem w stronę pracownika. Tzw. „połówki” są umowne, to nieformalne porozumienie pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Zgodnie z art. 154 KP urlopu udziela się pracownikowi w dni jego pracy w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy […]

Read More

ETYKIETAWIZERUNEK

Korporacyjni międzynarodowi goście – jak się witać? czego unikać?

Jak się witać podczas oficjalnych biznesowych spotkać, zwłaszcza gdy goście nie są z Polski? Różnice kulturowe dają o sobie znać w wielu sytuacjach. Trzeba być szczególnie czujnym zwłaszcza w relacjach biznesowych, gdyż ewentualne gafy mogą zostać niewybaczone. Dlatego poznajmy charakterystyczne zachowania przy powitaniach dla wybranych narodowości: Niemcy: przy powitaniach bardzo często wymagają używania tytułów naukowych, […]

Read More

WG PRAWA

Współczynnik urlopowy-jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wyliczany jest współczynnik  na każdy rok. I tak w 2018r.  dla  pracowników etatowych ,  pracujących od poniedziałku do piątku wynosi 20,92 i […]

Read More

ZDROWIE I PSYCHE

Jak długo trwa pełna aktywność naszego mózgu?

Bycie w pełni aktywnym przez cały dzień nie jest możliwe. Nasze ciało i umysł fizycznie nie mają takich możliwości, dlatego  ani sami od siebie , ani nikt nie może od nas wymagać sprawnego i wydajnego myślenia przez cały dzień, czy nawet 8 godzin w pracy. Warto wiedzieć, iż nasz mózg się nie męczy, jedynie nasz […]

Read More

ZDROWIE I PSYCHE

Lunch czy Brunch?

Lunch czy brunch? czym się różnią? W pracy przyjęło używać się słowa lunch jako posiłek około południa  – i słusznie, gdyż  Lunch to lekki posiłek spożywany zwykle  między 10 a 13 lub między 12 a 14. w czasie przerwy. Jest on odpowiednikiem późnego drugiego śniadania, choć w Polsce często traktowany jest na równi z obiadem […]

Read More

KARIERATENDY I RYNEK

Barometr zawodów.

„Barometr Zawodów” to badanie  przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, który jako pierwszy w 2009  roku  przeprowadził pilotaż badania w województwie małopolskim. Badanie opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie 3 i 4 kwartału analizują dane w swoich regionach. Wyniki badania dają odpowiedź […]

Read More

ROZWÓJ

Kilka zasad przygotowania prezentacji.

Prezentacja to nieodzowny element przemów lub wystąpień w pracy. Warto przyłożyć się do jej napisania , aby była pomocna, rzetelna i profesjonalna. Prezentacja stanowi uzupełnienie przekazu ustnego, który dla też jest wyzwaniem i bywa bardzo stresujący. Sztuka tworzenia dobrej prezentacji nie jest prosta, poniżej kilka prostych rad które pomogą w jej tworzeniu: Zachowaj umiar Czasami mniej […]

Read More