nadgodziny Tag Archive

WG PRAWA

Rekompensata za nadgodziny – odbiór godzin.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy  (art. 151 § 1) „Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. (…) Za wyżej opisane nadgodziny przysługuje rekompensata np. w formie odbioru godzin. Ilość ich […]

Read More

KARIERATENDY I RYNEK

Ile godzin pracują Polacy?

Tygodniowy czas pracy to 40 godzin badania wykazują, iż Polacy pracują średnio około 45 godzin, czyli o 5 więcej niż powinni. Ilość nadgodzin wyznaczają zarobki pracowników i tak zarabiający ponad 3 999 zł. oraz osoby na samozatrudnieniu pracują ponad 50 godzin tygodniowo. Osoby, których zarobki mieszczą się w granicach od 2 000 zł do 2 […]

Read More

WARTO WIEDZIEĆ!!! Odbieranie telefonów po pracy to nadgodziny.

Pracownik pozostaje w dyspozycji przełożonego wyłącznie w godzinach pracy określonych w jego harmonogramie. Czas prowadzenia rozmów telefonicznych i odpowiadania na wiadomości służbowe po pracy to nadgodziny. Szef nie narusza przepisów żądając aktywności po godzinach jedynie w przypadku osób na kierowniczych stanowiskach.

Read More

WG PRAWA

Nadgodziny. Kiedy potrzeba przeradza się w wykorzystywanie.

Nadgodziny. Przez jednych uwielbiane, przez innych zaś znienawidzone. Bez względu na to, w której grupie jesteśmy powinniśmy pamiętać o tym, iż   potrzeba zostania po godzinach powinna być zgłoszona i zaakceptowana przez pracodawcę, tylko wtedy możemy się ubiegać o przysługujące nam dodatkowe wynagrodzenie lub odbiór dnia wolnego. Nadgodziny to czas faktycznie poświęcony pracy, a nie innym […]

Read More