kodekspracy Tag Archive

WG PRAWA

Rekompensata za nadgodziny – odbiór godzin.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy  (art. 151 § 1) „Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. (…) Za wyżej opisane nadgodziny przysługuje rekompensata np. w formie odbioru godzin. Ilość ich […]

Read More

WG PRAWA

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego.

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje tylko pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Wymiar urlopu zależy od stażu pracy. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w danym roku wtedy urlop ten przechodzi na rok […]

Read More