Ryczałtowy czas na zajęcia pozazawodowe – Propozycje zmian w Kodeksie Pracy

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Projekt zmian w Kodeksie Pracy zakłada miedzy innymi wprowadzenie tzw „ryczałtu czasowego na zajęcia pozazawodowe”. W praktyce oznaczać to będzie  nałożenie przez pracodawce dodatkowego wymiaru czasu pracy na np. palenie papierosów, picie kawy, prowadzenie prywatnych rozmów telefonicznych. Nie ma ścisłej definicji zajęć nie związanych z obowiązkami pracy, dlatego można się spodziewać , iż pracodawcy  z zasady będą nakładać taki ryczałt na każdego pracownika, zwłaszcza w tych firmach gdzie odnotowywana jest duża liczba nadgodzin,  ponieważ taki dodatkowy czas pracy nie będzie traktowany jako nadgodziny.
To bardzo kontrowersyjna zmiana, zwłaszcza że już w tym momencie pracodawca  może  wprowadzić kolejną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut. Taka przerwa jest przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych i może odbyć się tylko w wyznaczonym czasie, gdyż w razie wypadku pracownika  ten nie będzie uznany za wypadek przy pracy. Niedopuszczalne jest powołując się na ten przepis opuszczać firmę wcześniej tłumacząc się, iż nie korzystamy z tej dodatkowej przerwy.

Czy nowa zmiana w Kodeksie Pracy będzie oznaczać jeszcze dłuższy dzień pracy, oczywiście w świetle prawa? Mamy nadzieję, że nie.