Rekompensata za nadgodziny – odbiór godzin.

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy  (art. 151 § 1) „Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. (…)

Za wyżej opisane nadgodziny przysługuje rekompensata np. w formie odbioru godzin. Ilość ich uzależniona jest jednak od tego kto pierwszy wyjdzie z taką  inicjatywą  – pracownik czy pracodawca.

W przypadku, gdy to  pracownik  jako pierwszy złoży wniosek o odbiór godzin będzie mógł odebrać je w tej samej ilości co wyniosły godziny nadliczbowe.

W momencie, gdy jako pierwszy wniosek o odbiór nadgodzin złoży pracodawca,  ilość godzin do odbioru powinna być o połowę wyższa niż wymiar nadgodzin.