Obowiązek posiadania konta bankowego przez pracownika.

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Pracodawca ma obowiązek wypłacić należne wynagrodzenie pracownikowi, jednak nie koniecznie w formie przelewu bankowego. Pracownik nie musi posiadać konta bankowego. Za uporczywe naleganie na założenie konta bankowego pracodawcy grozi kara w postaci wypłacenia odszkodowania pracownikowi.

Pensja może być wpłacana na rachunek bankowy tylko wtedy, gdy pracownik uprzednio i pisemnie wyrazi na to zgodę.

Pracodawca może wysłać pensję przekazem pocztowym, ale i w tym przypadku musi uzyskać pisemna zgodę pracownika. Wynagrodzenie takie powinno być wysłane na adres ostatnio podany przez pracownika. W przypadku gdy pracownik zmieni adres zamieszkania i nie poinformuje o tym fakcie pracodawcy – przesłanie pensji na posiadany przez pracodawcę adres zostanie uznane za dokonane. Natomiast gdy pracodawca bez pisemnej zgody pracownika wypłaci wynagrodzenie przekazem pocztowym i odbierze go osoba nie uprawniona, wtedy obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie wynagrodzenia ponownie.

Pracownik może wycofać swoją zgodę na przesyłanie pensji na konto bankowe lub adres domowy, za każdym razem powinien powiadomić o tym dział kadr i płac.

Jednak należy być ostrożnym z takimi decyzjami, ponieważ za zbyt częste zmiany zdania odnośnie formy przekazywania wynagrodzenia może nawet grozić wypowiedzenie umowy o pracę. Powodem jest dezorganizacja działu kadr i płac, a tym samym narażenie na straty finansowe firmy.