Etyka w korporacji

ORGANIZACJA

Opublikowano przez:

Hasło etyki stało się bardzo modne w ostatnim czasie. W praktyce jest to ustalenie zasad moralnych, którymi powinniśmy kierować się w pracy zarówno wobec innych pracowników jak i klientów i kontrahentów. Bardzo ważne jest aby przyswoić sobie etyczne zasady współpracy i przełożyć je na  poprawne relacje ze wszystkimi współpracownikami.

W dużych korporacjach zwykle zasady etyki spisane są  w ramach procedur wewnętrznych. Przyjęte są jako zasady tzw. ” dobrych praktyk”. Po zapoznaniu się z nimi z łatwością można dostrzec jakie zachowania w firmie są są normą, a jakie absolutnie ne są tolerowane.

Zasady etyki zwykle dzielą się na te w kontaktach biznesowych i te w kontaktach wewnątrz firmy.

ETYKA W KONTAKTACH BIZNESOWYCH

 • przestrzeganie przepisów prawa,
 • uczciwe wywiązywanie się z podjętych zobowiązań
 • szacunek wobec partnerów biznesowych
 • przejrzystość informacji
 • odpowiedzialność za zobowiązania
 • etyczne postępowanie
 • stosowanie zasad tzw. uczciwej konkurencji
 • umiejętność przyznania się do popełnionego błędu
 • walka z oszustwem, patologiami i korupcją

ETYKA WEWNĄTRZ FIRMY

 • przestrzeganie przepisów m. in. kodeksu pracy
 • sprawiedliwe wynagradzanie
 • umożliwienie pracownikom odbycia szkoleń bez względu na stosunek pracy
 • relacje wszystkich pracowników powinny być oparte o szacunek- zgodnie z obowiązującym prawem
 • należy się poszanowanie przekonań, godności, poglądów
 • przyjemna atmosfera w pracy
 • wszelkie objawy dyskryminacji nie powinny być tolerowane