Efektywność pokolenia Y w pracy – badania TNS

Uncategorized

Opublikowano przez:

Z 200 osób, z którymi pracownicy firmy TNS rozmawiali w zagłębiu korporacyjnym na Służewcu znanym powszechnie jako „Mordor”, 57% deklarowała, że przepracowuje dziennie 8 godzin lub mniej, reszta utrzymywała, że zostaje w pracy po godzinach. Z badań wynika, że średnio pracownik korporacji spędza w pracy 9 godzin dziennie.

Ponieważ ilość czasu poświęcona  na przebywanie w miejscu pracy nie zawsze jest równoważna z wykonywaniem w 100 %  powierzonych obowiązków zadano pytania o efektywność. I tak 19% ankietowanych twierdzi, że wykonuje zadania przez 70% czasu pracy lub mniej, niewiele mniejsza ilość pytanych odpowiedziało, że jest to 90% czasu lub więcej. Około 60% osób twierdzi, że wykorzystuje na prace od 70 do 90% czasu spędzonego w biurze.

Źródło: Pokolenie Y w pracy, badanie z maja 2015