Car pooling

Car-pooling – ( z angielskiego „zapełnianie” samochodu) to system, który polega na zwiększaniu liczby pasażerów w czasie przejazdu samochodem, głównie poprzez kojarzenie osób dojeżdżających do pracy lub nauki na tych samych trasach. System funkcjonuje w oparciu o społecznościowe portale internetowe lub tablice informacyjne… Więcej