Po co w firmie jest Dział Compliance?

Idea compliance narodziła się w latach dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych na fali wykrywania kolejnych przestępstw gospodarczych. Funkcja ta jest istotną częścią systemu kontroli wewnętrznej organizacji. Działa w ścisłej współpracy z Działem prawnym oraz komórką Audytu Wewnętrznego,  uczestniczy w identyfikacji ryzyk w… Więcej

Korporacja Międzynarodowa – co to jest?

Korporacje międzynarodowe to ponadnarodowe, wielonarodowe przedsiębiorstwa, firmy, spółki kapitałowe, prowadzące działalność gospodarczą, w co najmniej dwóch krajach i tworzące zintegrowany, międzynarodowy system powiązań gospodarczych, podporządkowany wspólnej strategii. Jednostki organizacji korporacji międzynarodowych są najczęściej podzielone wg geograficznego kryterium rynków zbytu grup towarowych,… Więcej