WG PRAWA

WG PRAWA

Urlop na żądanie.

Urlop na żądanie  przysługuje każdemu pracownikowi bez względu na staż pracy. Jest to 4 dni w ciągu roku. Nie jest to dodatkowo pula urlopu, a wydzielona cześć z całego wymiaru. Pracownik ma prawo zgłosić  nieobecność w pracy nawet tego samego dnia, ważne aby to było skuteczne poinformowanie. Forma nie jest ustalona, może to być telefonicznie, […]

Read More

WG PRAWA

WARTO WIEDZIEĆ !!! Korzystanie z internetu w czasie pracy może się skończyć poważnym naruszeniem przepisów Kodeksu Pracy

Prywatne korzystanie z internetu, np. odbieranie osobistych maili, przeglądanie stron internetowych nie związanych z pracą może stanowić poważne naruszenie obowiązków pracownika, począwszy od nagany, odebrania premii do zwolnienia dyscyplinarnego. Głównym powodem oprócz  niewypełniania  powierzonych obowiązków jest narażenie firmy na ryzyko zainfekowania komputera, a w efekcie sieci firmowej niebezpiecznym wirusem lub oprogramowaniem szpiegowskim. Takim zachowaniem można […]

Read More

WG PRAWA

Ile metrów przestrzeni przypada na pracownika biurowego?

Dopuszczalna  powierzchnia pomieszczenia biurowego jest zależna od liczby zatrudnionych w nim osób.Przepisy BHP mówią o minimum 13 m3 oraz minimalnie 2 metrach kwadratowych wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. Jeżeli w pomieszczeniu pracuje jedna osoba, nie może być ono mniejsze niż 6 mkw. Jak wykazują badania w europejskich korporacjach przestrzeń na […]

Read More

WG PRAWA

Ile dni mamy na dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy?

Pracownik jest zobowiązany do dostarczenia zwolnienia pracodawcy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Termin 7 dni, płynie od dnia następnego po dniu otrzymania tego zwolnienia. Jeżeli ostatni dzień terminu na dostarczenie zwolnienia lekarskiego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin ten upływa następnego dnia.  Nie ma określonego sposobu […]

Read More

WG PRAWA

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Imprezy integracyjne nie powinny być finansowane z tych środków.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników oraz ich rodzin.  ZFŚS tworzą firmy, które na  1 stycznia danego roku zatrudniają min. 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Środki finansowe pochodzą z odpisów, których wysokość i wskazanie […]

Read More

WG PRAWA

Dzień wolny w pracy za oddanie krwi.

Pracownikowi, który w  czasie pracy oddaje krew należy się cały dzień wolny lub jego część, w zależności od wydanego zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa.  Za czas takiego zwolnienia pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia obliczonego jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, natomiast składniki ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Read More

WG PRAWA

Upominki firmowe-opodatkowanie.

Zgodnie z zasadami prezenty firmowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zwolnieniu z tej zasady podlegają  prezenty do kwoty 100 zł, nie powinny mieć one jednak wystawnego charakteru, najlepiej również aby miały na celu reklamę firmy dlatego dobrze gdy posiadają logo firmy. Jeśli upominek dla pracownika zostanie sfinansowany przez ZFŚS lub będzie traktowany jako mienie powierzone lub […]

Read More

WG PRAWA

Dużo podróżujesz? Może należy Ci się odszkodowanie?

Podróże służbowe mają swoje zalety – o tym już trochę było między innymi we wpisie „Korpoludź poza krajem w podróży służbowej”– ale i wady. Jeśli ktoś dużo podróżuje liniami lotniczymi dobrze wie, że wszystkie procedury, które należy przejść na lotnisku zanim się człowiek dostanie do samolotu potrafią być dość wyczerpujące. Zdarza się nawet dość często, […]

Read More

WG PRAWA

Przymusowa półgodzinna przerwa – zgodna z prawem czy nie?

W większości firm obowiązuje 8 godzinny dzień pracy, jednakże niektóre instytucje dodatkowo  w Regulaminie Pracy  zastrzegają, iż dzień pracy to 8,5 godziny z uwzględnieniem obowiązkowej półgodzinnej przerwy do wykorzystania w  wyznaczonych godzinach.   Czy taki zapis  jest dopuszczalny? Przecież nie zawsze można skorzystać z przerwy, zwłaszcza gdy nawał obowiązków się spiętrzy, a mimo tego i […]

Read More

WG PRAWA

Korzystanie z internetu w pracy

Powszechnym jest fakt rozpoczynania pracy od kawy i przeglądu netu czy swojej prywatnej poczty. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż tymi zachowaniami łamiemy prawo. Oczywiście o ile wszystko jest w granicach rozsądku pracodawca nie robi z tego problemu i nie wyciąga konsekwencji. Należy jednak pamiętać iż pracownik zobowiązany jest przede wszystkim wykonywać  zajęcia wynikające […]

Read More