WG PRAWA

WG PRAWA

Korzystanie z internetu w pracy

Powszechnym jest fakt rozpoczynania pracy od kawy i przeglądu netu czy swojej prywatnej poczty. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż tymi zachowaniami łamiemy prawo. Oczywiście o ile wszystko jest w granicach rozsądku pracodawca nie robi z tego problemu i nie wyciąga konsekwencji. Należy jednak pamiętać iż pracownik zobowiązany jest przede wszystkim wykonywać  zajęcia wynikające […]

Read More

WG PRAWA

Urlopy wypoczynkowe – wymiar

 Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu  odpowiednio w ilości 20 lub 26 […]

Read More

WG PRAWA

Zmiany w Kodeksie Pracy od września

Od 1 września 2016r. wejdzie w życie obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Do tej pory, zgodnie z KP, umowę o pracę należało potwierdzić pracownikowi w dniu jej podjęcia – czyli najpóźniej do końca tego dnia. Zmiany mają spowodować spadek nielegalnego  zatrudnienia i zmniejszenia procederu zatrudnienia […]

Read More

WG PRAWA

Nadgodziny. Kiedy potrzeba przeradza się w wykorzystywanie.

Nadgodziny. Przez jednych uwielbiane, przez innych zaś znienawidzone. Bez względu na to, w której grupie jesteśmy powinniśmy pamiętać o tym, iż   potrzeba zostania po godzinach powinna być zgłoszona i zaakceptowana przez pracodawcę, tylko wtedy możemy się ubiegać o przysługujące nam dodatkowe wynagrodzenie lub odbiór dnia wolnego. Nadgodziny to czas faktycznie poświęcony pracy, a nie innym […]

Read More

WG PRAWA

Apteczka – co powinna zawierać, a czego nie?

Wszyscy bierzemy udział w obowiązkowych szkoleniach BHP, jednak nie zawsze są one traktowane poważnie. Nie myślimy o tym, iż spora część z tych informacji może nam się przydać a co najważniejsze uratować zdrowie a może nawet życie sobie lub innym. Dziś zajmiemy się apteczką pracowniczą. Czy zastanawiacie się co powinno w niej być, a co […]

Read More