WG PRAWA

WG PRAWA

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Imprezy integracyjne nie powinny być finansowane z tych środków.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników oraz ich rodzin.  ZFŚS tworzą firmy, które na  1 stycznia danego roku zatrudniają min. 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Środki finansowe pochodzą z odpisów, których wysokość i wskazanie […]

Read More

WG PRAWA

Dzień wolny w pracy za oddanie krwi.

Pracownikowi, który w  czasie pracy oddaje krew należy się cały dzień wolny lub jego część, w zależności od wydanego zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa.  Za czas takiego zwolnienia pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia obliczonego jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, natomiast składniki ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Read More

WG PRAWA

Upominki firmowe-opodatkowanie.

Zgodnie z zasadami prezenty firmowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zwolnieniu z tej zasady podlegają  prezenty do kwoty 100 zł, nie powinny mieć one jednak wystawnego charakteru, najlepiej również aby miały na celu reklamę firmy dlatego dobrze gdy posiadają logo firmy. Jeśli upominek dla pracownika zostanie sfinansowany przez ZFŚS lub będzie traktowany jako mienie powierzone lub […]

Read More

WG PRAWA

Dużo podróżujesz? Może należy Ci się odszkodowanie?

Podróże służbowe mają swoje zalety – o tym już trochę było między innymi we wpisie „Korpoludź poza krajem w podróży służbowej”– ale i wady. Jeśli ktoś dużo podróżuje liniami lotniczymi dobrze wie, że wszystkie procedury, które należy przejść na lotnisku zanim się człowiek dostanie do samolotu potrafią być dość wyczerpujące. Zdarza się nawet dość często, […]

Read More

WG PRAWA

Przymusowa półgodzinna przerwa – zgodna z prawem czy nie?

W większości firm obowiązuje 8 godzinny dzień pracy, jednakże niektóre instytucje dodatkowo  w Regulaminie Pracy  zastrzegają, iż dzień pracy to 8,5 godziny z uwzględnieniem obowiązkowej półgodzinnej przerwy do wykorzystania w  wyznaczonych godzinach.   Czy taki zapis  jest dopuszczalny? Przecież nie zawsze można skorzystać z przerwy, zwłaszcza gdy nawał obowiązków się spiętrzy, a mimo tego i […]

Read More

WG PRAWA

Korzystanie z internetu w pracy

Powszechnym jest fakt rozpoczynania pracy od kawy i przeglądu netu czy swojej prywatnej poczty. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż tymi zachowaniami łamiemy prawo. Oczywiście o ile wszystko jest w granicach rozsądku pracodawca nie robi z tego problemu i nie wyciąga konsekwencji. Należy jednak pamiętać iż pracownik zobowiązany jest przede wszystkim wykonywać  zajęcia wynikające […]

Read More

WG PRAWA

Urlopy wypoczynkowe – wymiar

 Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu  odpowiednio w ilości 20 lub 26 […]

Read More

WG PRAWA

Zmiany w Kodeksie Pracy od września

Od 1 września 2016r. wejdzie w życie obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Do tej pory, zgodnie z KP, umowę o pracę należało potwierdzić pracownikowi w dniu jej podjęcia – czyli najpóźniej do końca tego dnia. Zmiany mają spowodować spadek nielegalnego  zatrudnienia i zmniejszenia procederu zatrudnienia […]

Read More

WG PRAWA

Nadgodziny. Kiedy potrzeba przeradza się w wykorzystywanie.

Nadgodziny. Przez jednych uwielbiane, przez innych zaś znienawidzone. Bez względu na to, w której grupie jesteśmy powinniśmy pamiętać o tym, iż   potrzeba zostania po godzinach powinna być zgłoszona i zaakceptowana przez pracodawcę, tylko wtedy możemy się ubiegać o przysługujące nam dodatkowe wynagrodzenie lub odbiór dnia wolnego. Nadgodziny to czas faktycznie poświęcony pracy, a nie innym […]

Read More

WG PRAWA

Apteczka – co powinna zawierać, a czego nie?

Wszyscy bierzemy udział w obowiązkowych szkoleniach BHP, jednak nie zawsze są one traktowane poważnie. Nie myślimy o tym, iż spora część z tych informacji może nam się przydać a co najważniejsze uratować zdrowie a może nawet życie sobie lub innym. Dziś zajmiemy się apteczką pracowniczą. Czy zastanawiacie się co powinno w niej być, a co […]

Read More